รอบรั้วเอเชีย

หิมะตกนอกฤดูกาลท่ามกลางซากุระบานที่ญี่ปุ่น

ไปชมหิมะตกนอกฤดูกาลที่ตกลงมาอย่างหนักในกรุงโตเกียว ของญี่ปุ่น ปกคลุมถนนและบ้านเรือนประชาชน ท่ามกลางเทศกาลชมดอกซากุระบานในฤดูใบไม้ผลิของญี่ปุ่น สร้างบรรยากาศที่สวยงามเป็นอย่างมาก และแม้รัฐบาลจะประกาศให้ประชาชนอยู่แต่ในบ้านเพื่อหยุดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ก็ยังมีประชาชนบางส่วนออกมาชมบรรยากาศที่สวยงามนี้