7 สีช่วยชาวบ้าน

ถนนพังนานนับปี ไม่มีการซ่อมแซม จ.อ่างทอง

ชาวบ้าน 2 อำเภอ เดือดร้อนจากถนนที่พังเสียหายมานานหลายปี แต่ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาซ่อมแซม

สภาพถนนสายวัดแสนสุข-สายทอง หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า "ถนนตาวี" เป็นเส้นทางที่ชาวบ้านในตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก และตำบลหัวไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ใช้เดินทางเข้าออกชุมชน แต่ตอนนี้ถนนทรุดตัว พังเสียหายยาวกว่า 700 เมตร บางจุดทรุดตัวลึกจนไม่สามารถใช้ผิวการจราจรได้ นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างที่มีอยู่เพียงจุดเดียวด้วย

ชาวบ้านให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เส้นทางนี้เสียหายมานานกว่า 2 ปีแล้ว แต่ยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาซ่อมแซมให้อย่างจริงจัง มีเพียงการนำป้ายห้ามรถบรรทุกใช้เส้นทางมาติดไว้เพียงเท่านั้น ที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุหลายครั้ง เพราะเส้นทางนี้มีชาวบ้านจาก 2 อำเภอ ใช้เส้นทางจำนวนมาก โดยชาวบ้านบอกว่า การแก้ปัญหาที่ล่าช้า อาจเป็นเพราะถนนสายนี้อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง เมื่อแจ้งไปที่หนึ่งก็จะบอกว่า เป็นความรับผิดชอบของอีกที่หนึ่ง ผลกระทบจึงตกมาอยู่ที่ชาวบ้าน

ดังนั้น จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาเป็นตัวกลางประสานงาน เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบถนนในจุดที่เสียหาย ดำเนินการซ่อมแซมให้ชาวบ้านได้ใช้ถนนด้วยความปลอดภัย