7 สีช่วยชาวบ้าน

เรียกร้องให้แก้ปัญหาขยะจากนักตกปลา จ.เพชรบูรณ์

ชาวบ้านจังหวัดเพชรบูรณ์ เรียกร้องหน่วยงานท้องถิ่น แก้ปัญหาขยะจากนักตกปลาที่เข้ามาใช้พื้นที่ แต่มักง่ายทิ้งขยะไว้เกลื่อนอ่างเก็บน้ำ

ชาวบ้านในตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ร้องเรียนปัญหาการทิ้งขยะบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองตาด แหล่งน้ำสำคัญที่ชาวบ้านใช้ในการอุปโภค-บริโภค ผลิตประปาหมู่บ้าน แต่มาในระยะหลัง พบว่ามีนักตกปลาจากนอกพื้นที่เข้ามาตกปลาอยู่เรื่อย ๆ และทิ้งขยะเอาไว้จำนวนมาก ส่วนใหญ่ขยะจะถูกทิ้งไว้ใต้ต้นไม้ รอบริมอ่างเก็บน้ำ ซึ่งเป็นจุดที่นักตกปลาวางคันเบ็ด และที่ศาลาหกเหลี่ยมชมวิว ขยะที่พบส่วนใหญ่เป็นขวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ขวดน้ำพลาสติก ถุงบรรจุอาหาร และอุปกรณ์เหยื่อตกปลา

แม้ว่าก่อนหน้านี้ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท เคยนำป้ายห้ามทิ้งขยะเข้ามาติดตั้ง และดำเนินการจัดเก็บ นำขยะไปฝังกลบมาแล้ว พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ไปทำความเข้าใจกับกลุ่มนักตกปลา ให้เก็บขยะและทำความสะอาดพื้นที่เมื่อเลิกกิจกรรมตกปลา หากพบว่ามีการทิ้งขยะอีก จะปิดพื้นที่อ่างเก็บน้ำ ห้ามเข้ามาตกปลา และให้อาหารปลาอีก แต่ก็ยังพบว่ามีการฝ่าฝืนทิ้งขยะเหมือนเดิม

จากปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ ชาวบ้านจึงอยากให้มีการจัดการกับนักตกปลาที่มักง่ายอย่างเด็ดขาดและจริงจัง ซึ่งชาวบ้านบอกว่า นักตกปลาบางคนมาจากต่างจังหวัด มีการนำเต็นท์เข้ามาตั้งพักค้างแรมกันด้วย