ห้องข่าวภาคเที่ยง

สธ.เข้าสอบสวนโรคที่ศูนย์ราชการหลังพบผู้ติดเชื้อ 3 หน่วยงาน

หน่วยงานราชการในศูนย์ราชการได้รับหนังสือเวียนแจ้งปัญหามีเจ้าหน้าที่ 3 หน่วยงานติดโรคโควิด-19 ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกองคลัง ชั้น 2 กรมที่ดิน อาคาร B เจ้าหน้าที่ OTCC ปฏิบัติงานที่อาคารจอดรถชั้น 5 และเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานปลัดยุติธรรม ปฏิบัติงานงานที่สหกรณ์ชั้น 6 อาคาร A ซึ่งในแต่ละพื้นที่รวมถึงพื้นที่ส่วนกลางได้มีการพ่นยาฆ่าเชื้อแล้ว และได้ติดต่อสำนักงานเขตหลักสี่เฝ้าระวังสอบสวนโรคแล้ว โดยในวันนี้สำนักงานเขตหลักสี่ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 53 จะเข้าไปทำการสอบสวนโรค

ด้าน นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม บอกว่าได้รับรายงานกรณีเจ้าหน้าที่สหกรณ์ กระทรวงยุติธรรม ติดโรคโควิด-19 แล้ว และขีดวงผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย 40-50 คน ที่ต้องกักตัวเองภายในที่พักเป็นเวลา 14 วัน ส่วนอาคารสำนักงานเจ้าหน้าที่ได้เข้าทำความสะอาด และได้สั่งปิดที่ทำการสหกรณ์แล้วด้วย