7HD ร้อนออนไลน์

เริ่มวันแรก มท.จัดระบบใหม่ส่งหน้ากากอนามัย 1 ล้านอันต่อวัน กระจายทั่วประเทศ

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงสถานการณ์โควิด-19 ล่าสุดว่า ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. โดยกระทรวงพาณิยช์ได้หารือกับกระทรวงมหาดไทยเรื่องปัญหาหน้ากากอนามัยที่ยังไม่พอใช้ในประเทศ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบว่าจะมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ดำเนินการแจกจ่ายหน้ากากอนามัย เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยมีข้อมูลว่าที่ไหนมีความต้องการเท่าไหร่

ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติให้กระทรวงมหาดไทยแจกจ่ายหน้ากากอนามัยวันนี้เป็นวันแรกจำนวน 1,000,000 อันต่อวัน โดยแบ่งเป็นกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 100,000 อัน ขณะที่ต่างจังหวัดทั่วประเทศ 900,000 อัน ซึ่งจะขนส่งโดยบริษัทไปรษณีย์ไทย กระจายไปที่ศาลากลางแต่ละจังหวัด ก่อนที่ผู้ว่าราชการฯ แต่ละจังหวัดจะเป็นผู้ตัดสินใจในการกระจายในพื้นที่ แต่ทั้งนี้จะต้องจัดสรรให้ทางบุคลากรทางการแพทย์มาเป็นอันดับ 1 ก่อนจะกระจายให่กับประชาชนในพื้นที่ โดยคาดว่าเมื่อมีการดำเนินการเช่นนี้ปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัยจะลดลง และคาดว่าจะใช้เวลา 3-4 วัน จะสามารถกระจายถึงประชาชนได้

อย่างไรก็ตามหลังจากนี้จะมีการนำเข้าหน้ากากอนามัยมากขึ้นเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ โดยกรมศุลกากรได้ยกเลิกภาษีการนำเข้าหน้ากากอนามัยทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคมที่ผ่านมา