เจาะประเด็นข่าวค่ำ

พุ่งไม่หยุด! โควิด-19 จังหวัดภูเก็ตเพิ่มอีก 9 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 62 คน

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต รายงานว่า จังหวัดภูเก็ต พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 9 คน โดยมีผู้ป่วยสะสม 62 คน โดยทั้งหมดรวมอยู่ในรายงานผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันที่กระทรวงสาธารณสุขได้เปิดเผยแล้ว

ส่วนผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังโรคพบทั้งหมด 976 คน ขณะนี้ยังรับตัวไว้ในโรงพยาบาล 116 คน และอยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 62 คน สำหรับผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 รายใหม่ทั้ง 9 คน เป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงในพื้นที่ป่าตอง, กลุ่มที่ทำงานใกล้ชิดกับชาวต่างชาติทั้งพนักงานนวด พนักงานร้านอาหาร พนักงานขับรถ และกลุ่มที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19

ขณะที่บริเวณด่านท่าฉัตรไชย ด่านเข้าจังหวัดภูเก็ต เป็นเขตติดต่อจังหวัดภูเก็ต และพังงา มีการคุมเข้มยานพาหนะและบุคคลเดินทางเข้าออกอย่างเข้มงวด

รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยว่า การประกาศปิดเกาะภูเก็ตเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดและรักษาความปลอดภัยของชาวภูเก็ตให้ได้มากที่สุด โดยจะไม่อนุญาตให้มีการเข้าออกภายในจังหวัดโดยเด็ดขาด ยกเว้นการดำเนินการทางการแพทย์ รถฉุกเฉิน การขนส่งวัสดุ สินค้า อาหารหรือว่าสิ่งพิมพ์ หรือผู้ที่ได้รับการยกเว้นตามประกาศ

ขณะที่บุคคลในคณะทูต คณะกงสุล องค์การระหว่างประเทศ หรือผู้แทนรัฐบาล ที่มาปฏิบัติงาน ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต หรือหน่วยงานของประเทศอื่น ตามที่กระทรวงการต่างประเทศหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอนุญาต ต้องติดต่อกระทรวงการต่างประเทศออกหนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร และแสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ที่ได้รับการยกเว้น หรือผ่อนผัน โดยต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่า มีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง ในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง และเมื่อเข้าในพื้นที่ ในจังหวัดภูเก็ตแล้ว ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดโดยเคร่งครัด และเจ้าหน้าที่ประจำด่านมีอำนาจปฏิเสธไม่ให้ผู้ไม่มีสัญชาติไทยที่ตรวจพบ หรือต้องสงสัยว่าติดเชื้อโควิด-19 หรือไม่ยินยอมให้ตรวจ เดินทางเข้าในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต