เจาะประเด็นข่าวค่ำ

รายงานพิเศษ : ตรวจสอบเส้นทางหน้ากากอนามัย-อุปกรณ์ป้องกัน แจ็คหม่า ถึงมือแพทย์หรือไม่

เจ้าหน้าที่องค์การเภสัชกรรม ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กระจายเวชภัณฑ์ในภาวะโควิด-19 ให้ข้อมูลกับเราว่าแม้อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ได้รับบริจาคทั้งหมดจะถูกนำมาเก็บไว้ในคลัง แต่การกระจายจะขึ้นอยู่กับการจัดสรรของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเมื่อวันที่ 29 มีนาคมได้มอบให้โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์เป็นที่แรก ส่วนที่เหลือจะเริ่มส่งมอบวันนี้

ด้านข้อมูลจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการแถลงกรณีแผนการกระจายอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ จากมูลนิธิแจ็คหม่าและมูลนิธิอาลีบาบา ที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ซึ่งหากเปรียบเทียบตัวเลขจากแผนการกระจายให้โรงพยาบาล กับข้อมูลวันแรกที่มูลนิธิส่งมาถึงไทย ก็พบมีตัวเลขหายไปบางส่วน

ข้อมูลในแผนการกระจาย มีหน้ากากอนามัยไม่ถึง 500,000 ชิ้น แต่เป็นจำนวน 436,800 ชิ้น แบ่งเป็น หน้ากากกันฝุ่น 127,000 ชิ้น ที่เหลือเป็นหน้ากากทางการแพทย์  เช่นเดียวกับชุดป้องกัน หรือ Protective Suits มีจำนวน 40,020 ชุด ตัวเลขหายไป 9,980  ชุด

ข้อมูลล่าสุดระบุว่า มีการกระจายหน้ากากอนามัยไปแล้วบางส่วน โดยส่งมอบหน้ากากกันฝุ่นให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ 12,000 ชิ้น คงเหลือ 115,000 ชิ้น เตรียมกระจายทางภาคเหนือ

หน้ากากทางการแพทย์ หรือ protective mask ส่งมอบให้โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ 12,000 ชิ้นเช่นกัน ขณะนี้ยังเหลือ 297,800 ชิ้น เตรียมกระจาย

ส่วนชุดป้องกันหรือ (Protective Suits) 40,020 ชุด  มีแผนกระจายทั้งหมดแล้ว ส่งมอบโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ 12,000 ชุด  โรงพยาบาลศิริราช 10,000 ชุด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 10,000 ชุด  โรงพยาบาลยะลา 4,020 ชุด โรงพยาบาลปัตตานี   3,000 ชุด และ โรงพยาบาลนราธิวาส 3,000 ชุด

โดยในการแถลงไม่ได้มีการระบุ ถึงจำนวนที่หายไปบางส่วน

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้เหตุผลกรณีความล่าช้าในกระจายอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์จากมูลนิธิแจ็คหม่าและมูลนิธิอาลีบาบาเนื่องจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำเป็นต้องตรวจสอบคุณภาพของทั้งหมด ว่าอยู่ในมาตรฐานที่จะนำไปใช้บุคลากรทางการแพทย์อย่างปลอดภัยหรือไม่

ขณะที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ระบุว่าวันนี้รัฐบาลจะเร่งแก้ไขแผนการกระจายหน้ากากอนามัย 2.3 ล้านชิ้น จาก 11 โรงงานในประเทศที่ผลิตได้ต่อวัน โดยเน้นให้บุคลากรทางการแพทย์ก่อน ขณะเดียวกัน ประชาชนต้องสามารถตรวจสอบได้ทุกวัน


ขอบคุณภาพ Facebook : Drama-Addict