เช้าข่าว 7 สี

Green Report : ผลิตหน้ากากผ้าจากขวดน้ำพลาสติกถวายพระสงฆ์ ตอนที่ 2

กว่าจะเป็นหน้ากากอนามัยแบบผ้า 1 อัน เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์ตามวัดต่างๆ จิตอาสาต้องใช้ความประณีตและความชำนาญ ตรวจสอบความเรียบร้อยทุกอัน เพื่อให้การนำไปใช้งานมีประสิทธิภาพ ป้องกันเชื้อ COVID-19 ได้ตามคุณสมบัติของชนิดผ้า

เดิมทีวัดจากแดง รับบริจาคขวดพลาสติก เพื่อนำไปทอผ้าไตรจีวร recycle ซึ่งขวดน้ำพลาสติก 1.5 ลิตร 15 ขวด จะทอผ้าไตรจีวรได้ 1 ผืน แต่ปัจจุบันทางวัดได้ปรับมาตัดเย็บเป็นหน้ากากอนามัยแบบผ้าแทน และขณะนี้ทางวัดยังมีความต้องการขวดน้ำพลาสติกอีกจำนวนมาก

เมื่อได้รับขวดน้ำพลาสติก recycle แล้ว จะต้องผ่านการฆ่าเชื้อ ฉีดพ่นแอลกอฮอล์ ทิ้งไว้สักระยะ ก่อนเข้าสู่กระบวนการคัดแยก โดยจะแยกแกะฝา แกะพลาสติกหุ้มและขวดพลาสติกใส หรือขวด PET บีบให้แน่น เพื่อนำไปบีบอัดก่อนรวบรวมนำขวดส่งไปโรงงานเอกชน เพื่อเปลี่ยนรูปเป็นผืนผ้าแล้วส่งกลับมาตัดเย็บ

สามารถร่วมส่งขวดน้ำพลาสติกได้ด้วยการแยกส่วนและทำความสะอาด ส่งมาที่ "วัดจากแดง ซอยวัดจากแดง ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130"

ในภาวะวิกฤต ทั้งเชื้อ COVID-19 และฝุ่นละออง PM2.5 ทางวัดยังคงต้องการขวดน้ำพลาสติก เพื่อนำไป recycle ให้ได้ผ้าคุณภาพมานำมาตัดเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้าอีกจำนวนมาก เพื่อถวายพระและให้ประชาชนทั่วไป ทำบุญง่ายๆ ด้วยขวดน้ำ recycle...


Facebook : CH7HD Social Care