เจาะประเด็นข่าวค่ำ

เจอคนไทยติดโควิด-19 รวม 19 คน หลังกลับจากร่วมพิธีทางศาสนาที่อินโดนีเซีย

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแจ้งถึงการคัดกรองผู้โดยสารตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ วันที่ 30 มีนาคม ช่วง 00.00 – 23.59 น. พบว่ามีเที่ยวบินทั้งสิ้น 202 เที่ยวบิน และผู้โดยสารจำนวน 11,355 คน

โดยด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ได้คัดกรองผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 995 คน ไม่พบผู้โดยสารเข้าเกณฑ์เสี่ยง แต่ได้เก็บตัวอย่างผู้โดยสารคนไทยที่กลับจากการไปประกอบพิธีทางศาสนาที่ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 27 คน ส่งตรวจล่าสุด ผลจากห้องปฏิบัติการออกมาแล้ว พบว่าเป็นบวก หรือมีเชื้อโควิด-19 จำนวน 19 คน จึงได้นำส่งต่อโรงพยาบาล ส่วนอีก 8 คน ผลตรวจไม่พบเชื้อ สามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาได้ แต่ต้องกักตัวอยู่ที่บ้านเพื่อเฝ้าดูอาการเป็นเวลา 14 วัน

สำหรับการคัดกรองผู้โดยสารขาออก รวมทั้งสิ้น 6,302 คน พบผู้โดยสารเข้าเกณฑ์เสี่ยง 1 คน จึงได้นำตัวส่งโรงพยาบาล

จากข้อมูลพบว่า เมื่อวานนี้ (30 มี.ค.63) มีเที่ยวบินที่มาจากประเทศเกาหลี 1 เที่ยวบิน โดยสายการบิน KOREAN AIRLINES มีจำนวนผู้โดยสารทั้งสิ้น 147 คน เป็นคนไทย 144 คน ในจำนวนนี้มีผู้โดยสารที่เป็นแรงงานไทยที่มีวีซ่าการเดินทางหมดอายุ หรือ Overstay จำนวน 95 คน และตรวจไม่พบผู้โดยสารที่เข้าเกณฑ์เสี่ยงติดเชื้อ