รอบรั้วรอบโลก

บรรยากาศสวนสัตว์ในเยอรมนี หลังปิดเหตุโควิด-19 ระบาด

บรรยากาศภายในสวนสัตว์แห่งหนึ่งของเยอรมนี หลังต้องปิดไม่ให้ประชาชนเข้าชมชั่วคราว ในช่วงที่โรคโควิด-19 ระบาดหนัก ที่สวนสัตว์ในเมืองโครนเบิร์ก (Kronberg) ของเยอรมนี ซึ่งต้องปิดให้บริการชั่วคราว ในช่วงที่โรคโควิด-19 แพร่ระบาดหนัก แต่ดูเหมือนสัตว์หลากหลายชนิดภายในสวนสัตว์จะไม่ได้รับผลกระทบใดใด และดูมีความสุขดี ท่ามกลางบรรยากาศที่สงบและร่มรื่น ซึ่งสัตว์ต่าง ๆ ก็ดูจะเชื่อฟังและสนใจเจ้าหน้าที่สวนสัตว์มากขึ้น ทั้งนี้ภายในสวนสัตว์แห่งนี้มีสัตว์อยู่หลากหลายชนิด มากกว่า 16,000 ตัว จากจำนวน 200 สายพันธุ์