ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานความห่วงใย และกำลังใจแก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบ โควิด-19

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พระราชทานข้อความ ขอส่งความห่วงใยให้แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ดังนี้

ในสถานการณ์การระบาดของโรคปอดอักเสบ โควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ของเราก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ต้องช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัส ภาระหน้าที่นี้ แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ต้องรับภาระและความเสี่ยงสูง ทั้งนี้ ประชาชนผู้ที่ติดเชื้อได้ฝากความหวังไว้กับพวกเราที่จะดูแลรักษา และช่วยขจัดความทุกข์ให้หมดไป

ข้าพเจ้าขอร่วมเป็นกำลังใจให้แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ รวมถึงแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศ ให้มีกำลังใจต่อสู้เหตุวิกฤตินี้ ข้าพเจ้าจะใช้ทุกสรรพกำลังของข้าพเจ้า ให้ความร่วมมือช่วยเหลือเป็นกำลังหนุนให้แก่ทุกท่าน และขออำนวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จ ปราศจากโรคภัยทั้งปวง พร้อมทรงลงพระนามาภิไธยกำกับ

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด