ข่าวในพระราชสำนัก

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ

เวลา 14.37 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จแทนพระองค์ไปยังลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ วัดราชนัดดาราม ทรงวางพุ่มดอกไม้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พุ่มดอกไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พุ่มดอกไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์ ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย กับเจ้าจอมมารดาเรียม เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2330 ตลอดรัชสมัย ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ อาทิ ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์วัดวาอาราม, ขุดคลอง เพื่อประโยชน์ในการคมนาคมค้าขาย และการเพาะปลูก, สร้างป้อมปราการตามหัวเมืองสำคัญ และตามชายฝั่งทะเล, ทรงสร้างเสริมความสัมพันธ์กับประเทศตะวันตก และได้พระราชทานเงินส่วนพระองค์เก็บไว้เป็น "เงินถุงแดง" ซึ่งต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงนำมาใช้ในวิกฤตการณ์ ร.ศ.112 ทำให้ชาติไทยรอดพ้นจากการสูญเสียเอกราช

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด