สนามข่าว 7 สี

หลายจังหวัดยกระดับป้องกันโรคโควิด-19 กำหนดเวลาเปิด-ปิด ร้านสะดวกซื้อ

หลายจังหวัดประกาศยกระดับป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จัดพื้นที่ควบควบคุม กำหนดเวลาเปิด-ปิด ร้านสะดวกซื้อ

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มพบผู้ติดเชื้อ และผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น ทำให้หลายจังหวัดเริ่มออกมาตรการดูแลประชากรในพื้นที่ เริ่มจากเทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ออกประกาศขอให้ผู้ถูกกักกันอยู่ในที่อยู่อาศัยของตัวเองเท่านั้น จนกว่าเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะแจ้งยุติการกักกันรายบุคคล หากผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกลงโทษตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ ระวางโทษปรับ 20,000 บาท

ส่วนที่จังหวัดสมุทรปราการ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มีมติเห็นชอบออกคำสั่ง ให้ปิดร้านสะดวกซื้อ ในช่วงเวลา 23.00-05.00 น. และให้เพิ่มมาตรการในช่วงเวลาเปิดทำการ ขอให้จัดระยะห่างพื้นที่สำหรับลูกค้าและพนักงานไม่น้อยกว่า 1 เมตร ให้เจ้าของตลาดนัดจัดให้มีเจลล้างมือบริการ กำชับผู้ขายและผู้ซื้อต้องใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ขอให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน ให้วัดทุกวัดปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของมหาเถรสมาคมและคณะสงฆ์ เช่นเดียวกับจังหวัดนครสวรรค์ และหลาย ๆ จังหวัด ที่ยกระดับเพิ่มมาตรการดูแลประชาชน

และ จังหวัดนนทบุรี หลังมีผู้ป่วยโรคโควิด-19 เสียชีวิตเป็นรายแรกของจังหวัด ก็เริ่มออกมาตรการยาแรง ตั้งแต่สั่งให้ร้านสะดวกซื้อเปิด-ปิดเป็นเวลา กระทั่งเมื่อวานนี้ (31 มี.ค.) ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ออกประกาศฉบับที่ 2 (ประกาศเคอร์ฟิว) ขอความร่วมมือประชาชนทุกคน งดออกนอกเคหสถานตั้งแต่เวลา 23.00-05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ยกเว้น ผู้ขนส่งสินค้า ผู้ที่ต้องปฏิบัติงานในช่วงเวลาดังกล่าว หรือมีความจำเป็นเร่งด่วน ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง