7 สีช่วยชาวบ้าน

ณัฐชนน Love เลย : โรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยโควิด-19

ณัฐชนน Love เลย วันนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ที่จะรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โดยใช้ระบบเทคโนโลยีมาควบคุมผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ให้มีความปลอดภัยสูงสุด ติดตามจากรายงาน

หอพักของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถูกแปรเปลี่ยนมาเป็นโรงพยาบาลสนามชั่วคราว เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่ส่งต่อมาจากโรงพยาบาลและได้รับการรักษาจนอาการดีขึ้น อยู่ระหว่างการกักตัว มารักษาต่อที่นี่ ที่มีการปิดกั้นให้เป็นที่ปลอดเชื้อตามมาตรฐานสากล มีความปลอดภัยสูง ไม่แพร่เชื้อออกสู่ภายนอก 100%

โรงพยาบาลสนามแห่งนี้ มีห้องพักทั้งหมด 308 ห้อง รองรับผู้ป่วยแบบ 1 ต่อ 1 โดยมีแพทย์สนามซึ่งเป็นอาสาสมัครจากอาจารย์แพทย์-แพทย์ มาประจำวันละ 1-2 ท่าน เช่นเดียวกับพยาบาลวิชาชีพที่มาดูแลผู้ป่วยที่นี่ 2 คน ดูแลผู้ป่วยผ่านระบบสื่อสารและกล้องวงจรปิด ที่ติดตั้งไว้ให้ห้องผู้ป่วยทุกห้อง สามารถสื่อสารกับผู้ป่วยได้ตลอด 24 ชั่วโมง

นอกจากนี้ยังมีทีมสหวิชาชีพมาให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยในการปฏิบัติตัวด้านต่าง ๆ เพื่อลดอาการเครียดของผู้ป่วย เนื่องจากผู้ป่วยต้องกักตัวอยู่ที่นี่นานถึง 14 วัน

ส่วนการส่งยา ส่งอาหาร จะใช้หุ่นยนต์แทนคน เพื่อลดอัตราความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์ ลดระยะการใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ แต่ยังมีเจ้าหน้าที่คอยติดตามสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านศูนย์ควบคุม หรือวอร์รูม

โรงพยาบาลสนามแห่งนี้ ถือว่าเป็นต้นแบบของโรงพยาบาลสนาม ที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ในอนาคต ใช้เวลาในการดำเนินงานจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพียงแค่ 48 ชั่วโมงเท่านั้น

และต่อไปในอนาคต อาจจะต่อยอดใช้องค์ความรู้จากประสบการณ์จริงครั้งนี้ กำหนดออกมาเป็นแผนของหน่วยงานด้านสาธารณสุขของไทย เพื่อให้สามารถรองรับกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน ได้อย่างทันท่วงที

ณัฐชนน Love เลย