7HD ร้อนออนไลน์

อย.ถอน-เรียกคืน ผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์ต่ำ 24 รายการ

วันนี้ (1 เม.ย.63) ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีคำสั่งเพิกถอนใบรับจดแจ้งเครื่องสำอางและให้เรียกเก็บคืนเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ จำนวน 24 รายการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 มี.ค. 2563 เนื่องจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่ผ่านเกณฑ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดลักษณะของเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือที่ห้ามผลิต นำเข้าหรือขาย พ.ศ. 2563 กำหนดให้ผลิตภัณฑ์เจลล้างมือแอลกอฮอล์เป็นเครื่องสำอางและต้องมีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ไม่ต่ำกว่า 70 %  โดยปริมาตร โดยปริมาตร ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา

ดังนั้น เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค อย. จึงได้เพิกถอนใบรับจดแจ้งและให้เรียกเก็บคืนผลิตภัณฑ์เจลล้างมือดังกล่าวตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ 153/2563 ลงวันที่ 11 มี.ค. 2563 ผลิตภัณฑ์ที่ถูกเพิกถอนมีรายชื่อดังนี้

          1.เจลล้างมือ แฮนด์ ซานิไทเซอร์ เลขที่จดแจ้ง 10-1-5738056
          2. เจลล้างมือโพรโพลิส แฮนด์ สเปรย์ เลขที่จดแจ้ง 10-1-5835759
          3. แฮนด์ คลีนเนอร์ เลขที่จดแจ้ง 10-1-5853494
          4. เดอะ สแตนดาร์ด คลีนนิ่ง วอเตอร์ เลขที่จดแจ้ง 10-1-5936359
          5. แฮนด์ เจลเนเจอร์ซอฟท์ เลขที่จดแจ้ง 10-1-5950870
          6. แฮนด์ แซนนิไทเซอร์ เลขที่จดแจ้ง 10-1-6010046068
          7.แอลกอฮอล์เจล เลขที่จดแจ้ง 10-1-6010058407
          8. แอลกอฮอล์ แฮนด์เจล เลขที่จดแจ้ง 10-1-6100027004
          9. แอลกอฮอล์เจล เลขที่จดแจ้ง 10-1-6100039262
          10. เพอร์ฟูม แฮนด์คลีนเจล เฟรนซ์ ราชเบอรี่ เลขที่จดแจ้ง 10-2-5833623
          11. เพอร์ฟูมแฮนด์ คลีนเจล เกรซพีโอนี เลขที่จดแจ้ง 10-2-5833624
          12. เพอร์ฟูมแฮนด์ คลีนเจล ออเรนทอล แมนดาริน เลขที่จดแจ้ง 10-2-5833625
          13. เพอร์ฟูมแฮนด์คลีนเจล เพียวกรีนที เลขที่จดแจ้ง 10-2-5833626
          14. เพอร์ฟูมแฮนด์ คลีนเจล ซูการ์พีช เลขที่จดแจ้ง 10-2-5833627
          15. อินซแท็นท์ แฮนด์ แซนนิไทเซอร์ เลขที่จดแจ้ง 10-2-5842067
          16 สมาร์ทเตอร์เจลล้างมือ กลิ่นเชียร์ฟูลบลู เลขที่จดแจ้ง 10-2-6010030159
          17. เจลล้างมือกลิ่นเชียร์ฟูลบลู เลขที่จดแจ้ง 10-2-6010030161
          18. เจลล้างมือกลิ่นชาร์มมิ่งพิ้งค์ เลขที่จดแจ้ง 10-2-6010030162
          19.ลาเวนเดอร์แฮนด์ แซนิไทเซอร์ เลขที่จดแจ้ง 10-2-6010031630
          20.พิ้งค์บลอสซั่ม มอยเจอร์ไรซิ่ง แฮนด์เจล เลขที่จดแจ้ง 10-2-6010033612
          21. พิ้งค์บลอสซั่ม มอยเจอร์ไรซิ่ง แฮนด์เจล เลขที่จดแจ้ง 10-2-6010033613
          22. ลาเวนเดอร์โลชั่น เลขที่จดแจ้ง 10-2-6010036457
          23. รีเฟรซซิ่ง แฮนด์เจล เลขที่จดแจ้ง 10-2-6100051706
          24.แฮนด์เจลแคร์ เลขที่จดแจ้ง 12-1-6300003473


รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวว่าประชาชนทั่วไปหรือผู้ขาย หากต้องการจะคืนผลิตภัณฑ์ข้างต้นให้ส่งคืนผู้ที่ท่านซื้อมา หรือหากจะขายให้ขายคืนกับผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อผลิตภัณฑ์เจลล้างมือแอลกอฮอล์ที่ถูกเพิกถอนหรือผิดกฎหมายได้ที่ https://s.oryor.com/864dd4