ข่าวภาคค่ำ

อย.สั่งเรียกเก็บเจลล้างมือที่มีแอลกอฮอล์น้อยกว่า 70% จำนวน 24 รายการ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพิกถอนใบรับจดแจ้งเจลล้างมือที่มีแอลกอฮอล์ต่ำกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ จำนวน 24 รายการ

เภสัชกรหญิง สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. เปิดเผยว่า ได้มีคำสั่งเพิกถอนใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง และให้เรียกเก็บคืนเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ จำนวน 24 รายการ เนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่กำหนดลักษณะของเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือขาย พ.ศ.2563 ที่กำหนดให้ผลิตภัณฑ์เจลล้างมือแอลกอฮอล์เป็นเครื่องสำอาง และต้องมีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ไม่ต่ำกว่า 70 เปอร์เซ็นต์

ทั้งนี้ หากต้องการคืนผลิตภัณฑ์ ให้ส่งคืนกับผู้ขายที่ซื้อมา หรือกับผู้ผลิต ผู้นำเข้า และ อย. ขอย้ำว่าผลิตภัณฑ์เจลล้างมือแอลกอฮอล์ที่ขายในท้องตลาด จะมีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่น้อยกว่า 70 เปอร์เซ็นต์