เจาะประเด็นข่าวค่ำ

เปิดแผนเมืองลำปางตรวจเข้ม ยังไม่พบผู้ป่วยโควิด-19 ผู้ว่าฯ เผยถอดบทเรียนจากอู่ฮั่น

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่จุดตรวจสกัดโรคโควิด-19 ขาเข้าจังหวัดลำปาง จำนวน 4 จุด ที่อำเภอห้างฉัตร อำเภองาว อำเภอแม่ทะ และอำเภอแม่พริก คัดกรองตรวจยานพาหนะทุกคัน เฉลี่ยวันละ 20,000 คัน และตรวจวัดไข้ผู้ขับขี่รวมถึงผู้โดยสารทุกคน เฉลี่ยวันละ 30,000 คน หากพบผู้มีไข้สูงให้นำเข้ากระบวนการสอบสวนโรค สอบประวัติบันทึกชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อาชีพการทำงาน รวมถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันย้อนหลังล่าสุด เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตาม

ล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ประกาศกำหนดมาตรการขอให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐทุกแห่งที่ประจำอยู่ในเขตจังหวัดลำปาง งดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - วันที่ 30 เมษายน 2563 เพื่อให้ข้าราชการพร้อมปฏิบัติการได้ตลอด 24 ชั่วโมง หากมีสถานการณ์ฉุกเฉิน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ระบุว่าแม้ขณะนี้จังหวัดลำปาง จะยังไม่พบผู้ป่วยโควิด-19 แต่หน่วยงานทุกภาคส่วนยังคงปฏิบัติงานอย่างเต็มที่และที่สำคัญได้ความร่วมมือจากชาวลำปาง ร้อยละ 99 มีการสวมหน้ากากอนามัยเกือบทุกคน

ที่ผ่านมาหน่วยงานทุกภาคส่วนได้วิเคราะห์ถอดบทเรียนการระบาดโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในประเทศจีน เตรียมแผนรับมือตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ตั้งแต่การเตรียมพร้อมระดับชุมชนจนถึงระดับส่วนราชการ โดยระดับชุมชนได้ถอดบทเรียนจากประเทศที่เกิดโรคโควิด-19 ระบาดรุนแรง จนพบว่าโรคมีโอกาสแพร่เชื้อจากคนไปสู่คนได้ ขณะนั้นจึงให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เข้าไปอธิบายทุกชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่ชาวบ้านเกือบร้อยละ90 เข้าใจ ทำให้ตอนนี้ชาวบ้านในหลายชุมชนถึงกับบอกญาติพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัด หากมีความเสี่ยงติดโรคโควิด-19 ถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องกลับบ้าน เพราะอาจมีความเสี่ยงแพร่เชื้อให้กับคนในชุมชน

ด้านการแพทย์มีการสำรวจโรงพยาบาลในจังหวัดลำปาง ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ทั้งความพร้อมของอุปกรณ์การแพทย์ โดยเฉพาะเครื่องช่วยหายใจเป็นอุปกรณ์สำคัญ เพราะได้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญชาวจีน พบว่าหากมีผู้ป่วยหนักเชื้อไวรัสลงไปที่ปอดถึงขั้นวิกฤติผู้ป่วยจะหายใจด้วยตัวเองลำบาก จำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจช่วยรักษา ขณะนี้โรงพยาบาลในจังหวัดลำปาง มีเครื่องช่วยหายใจรวมกันประมาณ 40 เครื่อง และอยู่ระหว่างสั่งซื้อเพิ่มอีก 30 เครื่อง เตรียมรองรับหากมีผู้ป่วยวิกฤต

เบื้องต้นขณะนี้จังหวัดลำปาง มีมาตรการเตรียมแผนรองรับอยู่ 4 ระดับ ระดับแรกเรียกว่ามาตรการสีเขียว คือ พยายามป้องกันไม่ให้มีผู้ติดเชื้อภายในจังหวัด แต่หากไม่สามารถป้องกันได้ พบผู้ติดเชื้อหรือเข้าข่ายเฝ้าระวังแม้เพียง 1 ราย จะยกระดับมาตรการเป็นสีเหลือง คือ ปิดกั้นชุมชน หมู่บ้าน ไม่ให้ใครเข้า-ออกพื้นที่ และหากพบผู้ติดเชื้อ 5-10 ราย จะยกระดับมาตรการเป็นสีส้ม สุดท้ายหากสถานการณ์รุนแรงจำเป็นต้องใช้มาตรการสีแดง ซึ่งจะเป็นมาตรการกดดันมากที่สุด

นายณรงค์ศักดิ์ ระบุว่าตอนนี้จังหวัดลำปาง อยู่ในขั้นมาตรการสีเหลือง มีผู้เข้าข่ายเฝ้าระวังจำนวน 38 คน แม้จนถึงขณะนี้ยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 แต่ทุกคนต้องไม่ประมาท หากพบว่ามีญาติพี่น้องมีอาการป่วยเข้าข่ายให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที