ข่าวสังคม

“อนุทิน”ยันไม่แทรกแซงการตรวจสอบปมหักหัวคิวน้ำยาโควิด-19

จากกรณีมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงหลังมีกระแสว่า ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขอยู่ในขบวนการหักค่าหัวคิวน้ำยาตรวจหาเชื้อโควิด-19 หรือชุดทดสอบ Rapid test ของบริษัทแห่งหนึ่งที่รับชุดทดสอบมาจากโรงงานในสาธารณรัฐประชาชนจีน หลังบริษัทดังกล่าวได้รับการอนุมัติให้ผ่านการประเมินจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา แต่ภายหลังมีประเทศสเปนออกมาระบุว่า ชุดตรวจของโรงงานดังกล่าวว่าไม่ผ่านมาตรฐาน ให้ผลได้เพียงร้อยละ 30 จึงทำให้เกิดการตั้งคำถามว่าการให้ใบผ่านประเมินนั้นอาจขาดความโปร่งใส แม้ต่อว่าทางกระทรวงได้เพิกถอนใบอนุญาติไปแล้วก็ตาม

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ทางกระทรวงสาธารณสุขแสดงความบริสุทธิ์ใจ ด้วยการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบ ขอให้ไปดูรายชื่อคณะกรรมการ ซึ่งจากรายชื่อเชื่อว่าจะไม่มีใครสามารถกล้าเข้าไปกดดันได้ ตนเชื่อว่าจะไม่มีเรื่องเหม็นโฉ่เกิดขึ้นในกระทรวงเด็ดขาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์แบบนี้ ไม่มีใครคิดแบบนี้ได้ มีแต่คิดช่วยประชาชนในภาวะวิกฤต ส่วนผลการตรวจสอบจะมีการเรียกบุคคลมาพูดคุยหรือตรวจสอบเอกสารนั้น นายอนุทินระบุให้ไปติดตามโดยตรงกับคณะกรรมการทั้ง 5 คน พร้อมกันนี้นายอนุทิน ยืนยันว่าตนจะไม่ไปเจอ ไม่พูดคุย ตนมีหน้าที่รอผลสรุปรายงาน ซึ่งตามกฎหมายมีขั้นตอนดำเนินอยู่แล้ว

สำหรับคำสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ออกมาเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 ปรากฎรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีนายศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกรรมการ และมี พ.ต.อ.ประเวศน์ มูลประมุข ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย อดีตเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผู้ทรงคุณวุฒิ นายอภิชาติ รอดสม สาธารณสุขนิเทศก์ นายพงศธร พอกเพิ่มดี รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ และผู้อำนวยการกลุ่มสร้างเสริมวินัยและระบบคุณธรรม ร่วมเป็นกรรมการ