ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเยี่ยมผู้แทนแพทย์และพยาบาลทั่วประเทศที่ต้องดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 เพื่อพระราชทานขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

เวลา 14.07 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปยังห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์ศิริราช ชั้น 2 ตึกอำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ทรงเยี่ยมผู้แทนแพทย์และพยาบาลทั่วประเทศที่ต้องดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 เพื่อพระราชทานขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

ในการนี้ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้แก่โครงการนักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19 ที่จัดทำโดยแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อจัดหาความคุ้มครองชีวิตให้แพทย์ พยาบาลทั่วประเทศ, พระราชทานหน้ากากผ้า โดยตัดเย็บจากผ้าลายกราฟิกทรงออกแบบจากแบรนด์ SIRIVANNAVARI Bangkok รวมทั้งเจลแอลกอฮอล์ของแบรนด์ SIRIVANNAVARI Bangkok ที่ทรงผลิตขึ้นเอง และน้ำยาฆ่าเชื้อ แก่แพทยสภา, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่แพทย์ พยาบาลที่ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ

โอกาสนี้ ทรงมีพระดำรัสแสดงความชื่นชมแพทย์และพยาบาลจากทุกโรงพยาบาล ที่เป็นกำลังสำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19

โอกาสนี้ ทรงมีพระปฏิสันถารกับคณะแพทย์เกี่ยวกับสถานการณ์โรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ทั้งนี้ ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงห่วงใยแพทย์และพยาบาลในโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ ที่ขาดแคลนเวชภัณฑ์และหน้ากากอนามัยในการปฏิบัติงาน จึงทรงมีพระประสงค์ที่จะผลิตเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากผ้าขึ้นในนามแบรนด์ SIRIVANNAVARI Bangkok

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด