เช้านี้ที่หมอชิต

สมุทรสาคร สั่งปิดปั๊ม - บังคับสวมหน้ากากอนามัย ฝ่าฝืนจับปรับ 2 หมื่นบาท

เช้านี้ที่หมอชิต - จังหวัดสมุทรสาคร เพิ่มมาตรการคุมเข้มป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สั่งปิดปั๊มน้ำมันช่วง 22.00-05.00 น. และบังคับสวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้าน หากฝ่าฝืนจับปรับ 20,000 บาท เริ่มพรุ่งนี้ (3 เม.ย.) เป็นวันแรก

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยออกประกาศบังคับให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้าน หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม จะถูกจับปรับไม่เกิน 20,000 บาท

โดยได้สั่งปิดปั๊มน้ำมันในพื้นที่ ตั้งแต่เวลา 22.00-05.00 น. มีผลบังคับพรุ่งนี้ (3 เม.ย.) ถึง 30 เมษายน ส่วนประกาศเดิมที่สั่งปิดสถานที่ 15 แห่ง ที่เคยกำหนดไว้ว่า มีผลถึงวันที่ 12 เมษายน ได้ขยายเวลาออกไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน เช่นเดียวกัน

ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้ออกประกาศให้จุดตรวจทุกแห่ง เรียกตรวจยานพาหนะ และคนบนรถทุกคัน ทุกประเภท รวมทั้งตรวจคนที่เดินทางเข้ามาภายในจังหวัดเชียงราย ตลอด 24 ชั่วโมง และไม่อนุญาตให้คนที่ไม่สามารถแสดงเหตุผลความจำเป็นเข้าพื้นที่ เว้นแต่คนที่มีภูมิลำเนาหรือปฏิบัติงานในพื้นที่ พร้อมบังคับให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย หากไม่ปฏิบัติตามก็ไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่

โดยได้มีคำสั่งเพิ่มเติม ปิดทางเข้าออกหมู่บ้านปางผักฮี้ (บ้านสาขา) หมู่ที่12 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ให้เหลือเพียง 1 ช่องทาง ซึ่งได้ให้เจ้าหน้าที่จัดทำทะเบียนคนเข้า-ออกทุกคน โดยห้ามออกออกนอกเคหสถานระหว่าง 21.00-05.00 น. เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อมีผลตั้งแต่วันนี้ (2 เม.ย.) เป็นต้นไป

ขณะที่ภาพรวมของจังหวัดที่ยกระดับมาตรการคุมเข้ม ป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 ล่าสุด มีจังหวัดที่กำหนดช่วงเวลาให้งดออกจากเคหสถาน หรือเดินทางเข้าออกในพื้นที่แล้ว 4 จังหวัด คือ นนทบุรี งดออกจากบ้านช่วง 23.00-05.00 น. แม่ฮ่องสอน ช่วง 22.00-04.00 น. ภูเก็ตกำหนดช่วงเวลา 20.00-03.00 น. และ จังหวัดพิษณุโลก กำหนดช่วงเวลาห้ามออกจากบ้านช่วง 23.00-05.00 น.

ส่วนจังหวัดที่สั่งปิดร้านสะดวกซื้อที่บริการ 24 ชั่วโมง และสั่งปิดปั๊มน้ำมัน คือ กรุงเทพฯ กำหนดช่วงเวลา 00.01-05.00 น. สมุทรปราการ ช่วงเวลา 23.00-05.00 น. จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดเลย กำหนดช่วงเวลาปิดตั้งแต่ 22.00-05.00 น. ขณะที่ล่าสุด จังหวัดสมุทรสาคร สั่งปิดปั๊มน้ำมัน ตั้งแต่เวลา 22.00-05.00 น.

ส่วนที่จังหวัดพังงา สั่งปิดร้านสะดวกซื้อ กำหนดช่วงเวลา 22.00-04.00 น. เช่นเดียวกัน และห้ามบุคคลทั่วไปเข้าเขตจังหวัด ยกเว้นมีเหตุจำเป็น โดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 4 เมษายนนี้ เป็นต้นไป