สนามข่าว 7 สี

เผยค่าฝุ่น PM2.5 วันที่ 2 เม.ย.63 เหนือยังวิกฤต ค่าฝุ่นพุ่งทะลุสีแดงหลายพื้นที่

สถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) วันที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 08.00 น.

ภาคเหนือ
- ตำบลเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่                      263 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน                     230 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย                      164 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน                                      136 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ตำบลนาจักร อำเภอเมือง จังหวัดแพร่                                       125 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร