เจาะประเด็นข่าวค่ำ

ปัตตานีคุมเข้ม! คัดกรอง-วัดไข้ตลาดสด ห้ามผู้สูงอายุ 70 ปี เด็กต่ำกว่า 5 ขวบ เข้าตลาด

เจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปัตตานี ตั้งจุดคัดกรองและวัดไข้ประชาชนทุกคนที่เดินทางเข้าไปในพื้นที่ตลาดสดเทศบาลเมืองปัตตานี พร้อมทั้งจัดให้มีจุดล้างมือและบริการเจลล้างมือให้กับประชาชน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

อีกหนึ่งมาตรการที่เข้มงวดขึ้น คือ เจ้าหน้าที่จะห้ามผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป และเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ เข้าไปในพื้นที่โดยเด็ด เพราะถือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อ

ส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 44 คน มีผู้เสียชีวิตแล้ว 1 คน ซึ่งหลังจากที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ได้ออกประกาศมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาด ก็ได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี แต่ยังมีสถานที่อีกหลายแห่งที่พบว่ามีคนไปรวมกลุ่มกัน ซึ่งทางจังหวัดจะจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจคัดกรองและดูแลความปลอดภัย