ข่าวในพระราชสำนัก

พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบหน้ากากอนามัยแก่โรงพยาบาลต่าง ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในขณะรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19

ที่สำนักงานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เป็นประธานในพิธีมอบหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้อำนวยการและตัวแทนจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, โรงพยาบาลราชวิถี, สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โรงพยาบาลเด็ก, สถาบันบำราศนราดูร และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อนำไปมอบแก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดในขณะนี้  รวมทั้ง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการดูแล รักษาผู้ป่วยได้เต็มกำลังความสามารถ สนองพระราชปณิธาน และพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ให้ความช่วยเหลือและเป็นที่พึ่งให้แก่หน่วยงานและประชาชนในยามประสบภัยและได้รับความเดือดร้อนต่าง ๆ

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด