เช้านี้ที่หมอชิต

เช้านี้เพื่อสังคม : กฟผ. มอบเงิน 30 ล้านบาท ช่วยเหลือโรงพยาบาล สู้ภัยโควิด-19

เช้านี้ที่หมอชิต - เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างคล่องตัว และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดจากอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ครบครัน ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. ได้มอบเงินสมทบทุนรวม 15 ล้านบาท ให้แก่โรงพยาบาลที่เป็นศูนย์หลักในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 7 แห่ง ล่าสุด มอบเงินให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รวมทั้งมอบเจลอนามัย "น้ำใจ" กฟผ. ที่ผลิตขึ้นเองด้วย

โดยก่อนหน้านี้ กฟผ. ได้มอบเงินให้กับโรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และสถาบันบำราศนราดูร และยังเตรียมอีก 15 ล้านบาท สำหรับให้ความช่วยเหลือโรงพยาบาลในต่างจังหวัด ชุมชนรอบเขตเขื่อนโรงไฟฟ้า กฟผ. ทั่วประเทศ