สนามข่าว 7 สี

ป.ป.ช.ยันยังไม่มีเจ้าหน้าที่ติดโควิด-19 พบกลุ่มเสี่ยง 27 คน สั่งกักตัว

ป.ป.ช. ออกมาตรการเข้ม ป้องกันโรคโควิด-19 แพร่กระจายในสำนักงาน ล่าสุดสั่งกักตัวข้าราชการและเจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยง 27 คน ขณะเดียวกัน ปรับรูปแบบการประชุมใช้ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์แทน

นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการ ป.ป.ช. ออกเอกสารข่าวยอมรับว่า ในสำนักงาน ป.ป.ช. มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝ้าติตามอาการจากโรคโควิด-19 จริง จำนวน 27 คน

เพราะได้พักอาศัยอยู่ในอาคารเดียวกันกับบุคคลผู้ติดเชื้อโควิด-19 จึงได้ออกมาตรการ 2 ข้อ คือ กรณีข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ที่พักอาศัยในอาคารเดียวกับบุคคลที่ได้รับการตรวจ และได้รับการยืนยันจากโรงพยาบาลว่าบุคคลนั้นติดเชื้อโควิด-19 ให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ผู้นั้นกักตัวเองอยู่กับบ้านเป็นเวลา 14 วัน และส่วนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ทำงานใกล้ชิดกับคนที่ถูกสั่งให้กักตัว ให้หยุดงานกักตัวเองอยู่ที่บ้าน เพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 5 วัน อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าตอนนี้ในสำนักงาน ป.ป.ช. ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ช. ติดเชื้อโควิด-19

สำหรับการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชุดใหญ่ เพื่อพิจารณาคดีต่าง ๆ ที่มีขึ้น 3 วันต่อสัปดาห์นั้น เปลี่ยนรูปแบบเป็นให้จัดประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ และแยกห้องประชุมระหว่างคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้ง 7 คน กับเจ้าหน้าที่ที่จะต้องเข้ารายงานคดี โดยจัดให้อยู่ห้องประชุมคนละชั้นกัน ชั้น 3 กับ ชั้น 4 ในอาคาร 1 ของสำนักงาน ป.ป.ช. และให้ทุกคนยึดมาตรฐานการป้องกันโรคโควิด-19 ตามหลักของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด