เจาะประเด็นข่าวค่ำ

ผู้ว่าฯ จันทบุรี สั่งเข้ม! ไม่สวมหน้ากากอนามัยนอกบ้าน ปรับไม่เกิน 20,000 บาท

นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ลงนามในคำสั่ง โดยมีเนื้อหาส่วนหนึ่งระบุว่า เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และจำนวนประชาชนผู้ที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวัง รวมถึงผู้ติดเชื้อยังไม่ลดลง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรคระบาดแพร่ออกไป

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจันทบุรี จึงให้ประชาชนในพื้นที่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่อออกจากเคหสถาน หากผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิดตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน ถึงวันที่ 30 เมษายน

ขณะที่ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจบริเวณตัวเมืองจันทบุรี พบว่าประชาชนพากันขานรับนโยบาย สวมใส่หน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าทั้งที่อยู่ภายในบ้านและโดยเฉพาะคนที่สัญจรไปมา และในสถานพยาบาล ขณะที่ร้านค้าหรือหน่วยงานที่ยังเปิดให้บริการอยู่ ก็มีการติดป้ายเตือนรวมถึงมีมาตรการเว้นระยะห่างด้วย