เจาะประเด็นข่าวค่ำ

พ่อเมืองชลบุรีสั่งปิดโรงแรม – ชายหาดทั้งจังหวัด สกัดโควิด-19 แพร่ระบาด

ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตจากโรคโควิด-19 ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีจึงได้มีคำสั่งให้ปิดสถานประกอบการโรงแรม และสถานประกอบการในลักษณะคล้ายโรงแรม ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

โดยมีข้อกำหนดให้สถานประกอบการออกมาตรการสำหรับพนักงาน ลูกจ้างที่ทำงานในสถานประกอบการ ไม่ให้เดินทางออกนอกพื้นที่ สถานประกอบการใดยังมีผู้เข้าพักใช้บริการอยู่ในปัจจุบัน หรือมีความประสงค์ไม่ปิด ให้แจ้งข้อมูลกับนายอำเภอท้องที่ทราบ ภายใน  3  วัน นับตั้งแต่มีคำสั่งนี้

พร้อมกันนี้ได้มีคำสั่งให้ปิดชายหาดในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีทุกแห่งเป็นการชั่วคราวด้วย จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย