ข่าวเด็ด 7 สี

กต.แจงวุ่นเหตุชุลมุนสนามบินสุวรรณภูมิ

นายเชิดเกียรติ อัตถากร อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ชี้แจงกรณีข่าวกระทรวงการต่างประเทศฝ่าฝืนคำสั่งนายกรัฐมนตรี ออกเอกสารให้คนเดินทาง ทั้งที่มีการประกาศชะลอเข้าประเทศถึง 15 เมษายน จนเกิดเหตุชุลมุนที่ท่าอากาศสุวรรณภูมิเมื่อคืนนี้

โดยชี้แจงว่าสถานทูตและสถานกงสุลใหญ่ในต่างประเทศ หยุดออกหนังสือรับรองการเดินทางตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน และตรวจเข้มใบรับรองแพทย์ก่อนขึ้นเครื่อง และกลุ่มผู้โดยสารดังกล่าวเดินทางช่วงรอยต่อ ขึ้นเครื่องโดยมีหนังสือรับรอง ใบรับรองแพทย์ถูกต้อง อีกทั้งได้แจ้งทุกคนแล้วว่าต้องถูกกักตัว 14 วันด้วย ดังนั้นที่บอกกระทรวงการต่างประเทศฝ่าฝืนคำสั่งนายกรัฐมนตรี จึงไม่เป็นความจริง