7HD ร้อนออนไลน์

4 คนสงขลา หนีกักตัวสุวรรณภูมิ รายงานตัวครบ

กรณีที่คนไทย 152 คน ที่เดินทางจากต่างประเทศ กลับมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อวานนี้ (3เม.ย.63) และไม่เข้ามาตรการกักตัว 14 วัน ในจำนวนนี้เป็นชาวจังหวัดสงขลา 4 คน ล่าสุด ข้อมูลจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา แจ้งว่า ทั้ง 4 คน ได้ติดต่อขอรายงาน ตัวครบแล้ว  ซึ่งทั้ง 4 คน  จะเข้าสู่กระบวนการกักตัวเฝ้าระวัง  14 วัน ตามขั้นตอนทางสาธารณสุข