ข่าวเด็ด 7 สี

ผวจ.เชียงราย สั่งเข้มห้ามรถโดยสารบรรทุกคนต่างด้าวเข้า-ออก ฝ่าฝืนโทษจำคุก 1 ปี

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย โดย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้มีคำสั่งโดยอาศัยอำนาจตาม พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  ห้ามรถโดยสารสาธารณะทุกหมวด ทุกประเภทการขนส่ง บรรทุกผู้โดยสารต่างด้าวเดินทางเข้า-ออก จังหวัดเชียงราย และห้ามรถตู้โดยสารส่วนบุคคล หรือรถยนต์ส่วนบุคคลบรรทุกผู้โดยสารต่างด้าวทุกกรณีเดินทางเข้า-ออก จังหวัดเชียงราย ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

คำสั่งดังกล่าวมีขึ้น หลังพบว่ายังมีแรงงานต่างด้าว โดยเฉพาะชาวเมียนมาเดินทางไปสมทบกับกลุ่มเดิมที่คงค้างอยู่ที่บริเวณหน้าด่านพรมแดนไทย-เมียนมา เพื่อจะเดินทางกลับประเทศ รวมทั้งห้ามใช้ถนนสายรองหลายสายที่เชื่อมต่อกับจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดพะเยา ด้วย