7HD ร้อนออนไลน์

ผช.พยาบาลขอบริจาคเงินจากผู้ใจบุญทำหน้ากากผ้าแจก จนท.รพ.

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้โรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ เกิดภาวะขาดแคลนหน้ากากอนามัย ที่จะให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้เพื่อป้องกันการติดเชื้อ และรักษาบุคลากรทางการแพทย์ให้มีจำนวนเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ในการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ รองรับผู้ป่วยจากทั้งในพื้นที่ จ.นครราชสีมา และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง เช่น ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ มีบุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติงานอยู่ประมาณ 4,000 คน โดยมีบุคลากรบางกลุ่มงานไม่สามารถเบิกหน้ากากอนามัยในอัตรา 1 คน 1 ชิ้นต่อ 1 วันได้ จึงทำให้เจ้าหน้าที่แผนกที่ขาดแคลนหน้ากากอนามัย ต้องออกมาขอความช่วยเหลือจากผู้ใจบุญ ร่วมบริจาคเงินเพื่อนำไปซื้อหน้ากากอนามัยมาให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ใช้กันอย่างทั่วถึง

ล่าสุด วันนี้ (6 เม.ย.63) นางกนกพร สุขสนิท พนักงานผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เปิดเผยว่าได้รับการร้องขอจากน้อง ๆ เจ้าหน้าที่แผนกซักฟอกและแผนกสนาม ว่าไม่ได้รับแจกหน้ากากอนามัยจากโรงพยาบาล ในอัตรา 1 คน 1 ชิ้นต่อ 1 วัน เนื่องจากโรงพยาบาลขนาดแคลนหน้ากากอนามัย จำเป็นต้องนำไปให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องสัมผัสกับผู้ป่วยเป็นหลัก ส่วนเจ้าหน้าที่แผนกที่ไม่ได้สัมผัสผู้ป่วย เช่นแผนกซักฟอก แผนกสนาม และแผนกเก็บขยะ เป็นต้น ซึ่งสัมผัสเพียงเสื้อผ้าและขยะที่มีสารคัดหลั่งจากผู้ป่วยและญาติเท่านั้น จึงทำให้น้อง ๆ ต้องพากันเจียดเงินเดือนที่น้อยนิดไปจัดหาซื้อหน้ากากอนามัยมาใช้เอง ซึ่งหน้ากากที่ซื้อมาก็พบว่าไม่ได้มาตรฐาน เพราะไม่มีแผ่นกรองเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 เลย ตนเองและเพื่อน ๆ จึงประกาศขอรับบริจาคเงินจากเพื่อนฝูง ชาวตลาดประปายุคใหม่ และชาวตลาดเพชรสีมา ซึ่งได้เงินมาจำนวนหนึ่ง

จากนั้นได้นำเงินดังกล่าวไปสั่งให้ทางกลุ่มทอผ้าไทยหนองหัวฟาน อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา ทำการทอหน้ากากอนามัยชนิดผ้า ที่ทำจากผ้าขาวม้าทอมือของเมืองโคราช มีช่องสำหรับสอดหน้ากากอนามัยสีฟ้าเข้าไปได้และจัดเป็นชุด โดยแต่ละชุดจะประกอบไปด้วยหน้ากากผ้าทอมือ 1 ชิ้น และหน้ากากอนามัยอย่างดีสีฟ้ากล่องละ 800 บาท ภายในบรรจุ 50 ชิ้น ซึ่งจะทำให้ยืดอายุการใช้งานหน้ากากอนามัยได้นานยิ่งขึ้น เพราะสามารถถอดซักได้หลายครั้ง และนำไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่แผนกต่าง ๆ ได้แก่ แผนกซักฟอก จำนวน 52 ชุด, แผนกสนาม จำนวน 32 ชุด, แผนกจ่ายกลาง จำนวน 44 ชุด และเจ้าหน้าที่ รปภ. จำนวน 58 ชุด พร้อมคู่มือการใช้งานครบทุกชุด ทำ