ข่าวในพระราชสำนัก

สมาชิกราชสกุลและราชินิกุลในพระบรมราชจักรีวงศ์ ถวายเครื่องราชสักการะ พระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2563

ที่ปฐมบรมราชานุสรณ์ สะพานพระพุทธยอดฟ้า พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เป็นผู้แทนสมาชิกราชสกุลและราชินิกุลในพระบรมราชจักรีวงศ์ ทรงวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน และประเทศชาตินานัปการ

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2325 ทรงรวบรวมราชอาณาจักรให้เป็นปึกแผ่นอย่างมั่นคง ทรงก่อตั้งกรุงเทพมหานครให้เป็นราชธานี ทรงพระปรีชาสามารถในด้านต่าง ๆ อาทิ กฎหมาย วรรณศิลป์ และทรงเลื่อมใสศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนา จนได้รับขนานว่าเป็นรัชสมัยของ "การสร้างสรรค์ฟื้นฟูแห่งรัฐ และวัฒนธรรมไทย" พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2352 ทรงครองสิริราชสมบัติเป็นเวลา 27 ปี โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี คณะองคมนตรี ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ นำพานพุ่มไปถวายสักการะ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากุรณาธิคุณด้วย

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด