สนามข่าว 7 สี

คอลัมน์หมายเลข 7 : ทุกฝ่ายหาทางออก ยุติปัญหาสถานีขนส่ง จ.ขอนแก่น

คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ มีข่าวดีที่เป็นอีกความสำเร็จเกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น จากกรณีการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินแผ่นดินโดยที่ทุกฝ่ายเปิดใจรับฟังกันด้วยเหตุและผล ติดตามจากคุณสมโภชน์ โตรักษา