เช้านี้ที่หมอชิต

เปิดบ้านมิตรไมตรี แหล่งพักพิงคนไร้บ้าน ช่วงโควิด-19 ระบาด

เช้านี้ที่หมอชิต - ในช่วงโรคโควิด-19 ระบาด คนไร้บ้านเป็นอีกหนึ่งกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสรับเชื้อ เพราะในจำนวนคนไร้บ้านกว่าครึ่ง เป็นผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ พม. จึงเปิดบ้านพักไว้รองรับกลุ่มคนไร้บ้านป้องกันโควิด-19 โดยทุกคนที่เข้าพักจะต้องผ่านขั้นตอนการคัดกรองโรคตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ติดตามรายงานจากคุณญาณิชสา ศิริมูลกุล

ศูนย์เรียนรู้วิถีราษฎรบนพื้นที่สูง แยกประชาสงเคราะห์ ดินแดง กรุงเทพฯ ถูกใช้เป็นจุดคัดกรองของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชั่วคราว เพื่อเป็นสถานที่แรกรับคนไร้บ้าน หรือคนตกงาน ให้มาพักอาศัยแทนการนอนข้างถนน ลดความเสี่ยงรับเชื้อช่วงโรคโควิด-19 ระบาด

ทุกคนที่เข้าพัก เจ้าหน้าที่จะพาไปตรวจคัดกรองโรคที่โรงพยาบาล หากพบว่าเป็นโรคติดต่อ เจ้าหน้าที่จะนำตัวเข้าสู่กระบวนการรักษา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ส่วนคนที่ไม่มีโรค จะได้กลับมาพักที่จุดคัดกรอง เพื่อสังเกตอาการต่ออีก 14 วัน จากนั้นส่งเข้าพักที่บ้านมิตรไมตรี ดินแดง

ที่พักถูกแยกเป็นโซนชาย-หญิง เน้นความโปร่ง ระบายอากาศได้ดี จัดที่นอนโดยเว้นระยะห่าง เจ้าหน้าที่พ่นยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดทุกวัน และมีอาหารบริการฟรี 3 มื้อ

ในกรุงเทพฯ มีคนไร้บ้าน ราว 1,400 คน อายุเฉลี่ย 50-70 ปี โดยผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่เจ้าหน้าที่เป็นห่วง เนื่องจากติดเชื้อได้ง่าย เพราะมีโรคประจำตัวร่วมด้วย

อีกหนึ่งมาตรการควบคุมการแพร่เชื้อโควิด-19 ในบ้านพัก คือ จำกัดจำนวนผู้เข้าพัก ลดความแออัด และแยกสัดส่วน โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ

นอกจากนี้ยังพบข้อมูลว่า ในจำนวนคนไร้บ้านกว่าร้อยละ 70 มีญาติ มีบ้านพัก แต่ไม่ได้รับการยอมรับจากคนในครอบครัว ระหว่างที่พักพิงที่บ้านมิตรไมตรี เจ้าหน้าที่จะฝึกอาชีพ หรือหางานให้ตามความต้องการ เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

หากที่นี่มีผู้เข้าพักเกินจำนวนที่กำหนดไว้ จะส่งต่อไปยังบ้านพักอีก 3 แห่ง ที่จัดเตรียมไว้รองรับผู้เข้าพักในช่วงโควิด-19 ระบาด คือ บ้านมิตรไมตรี ธนบุรี, บ้านสร้างโอกาส ปทุมธานี และบ้านพักที่นนทบุรี โดยทุกแห่งมีการคัดกรองผู้เข้าพักและดูแลทำความสะอาดด้วยมาตรฐานเดียวกัน

ผู้ที่ต้องการเข้าพัก หรือให้ข้อมูลกลุ่มคนไร้บ้าน สามารถติดต่อได้ที่สายด่วน ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง