ห้องข่าวภาคเที่ยง

คณะรัฐมนตรี เคาะมาตรการเยียวยาเศรษฐกิจระยะ 3

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมแบบเต็มคณะ ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งวันนี้กระทรวงการคลัง ชงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะ 3 เพื่อดูแล เยียวยา และลดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในระยะ 6 เดือน ผ่านการปรับโอนงบประมาณจากกระทรวงต่างๆ ไม่เกินร้อยละ 10 และออกพระราชกำหนด 3 ฉบับ แบ่งเป็นพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 1 ฉบับ และอีก 2 ฉบับให้อำนาจธนาคารแห่งประเทศไทยออกสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำพิเศษ และซื้อตราสารหนี้เอกชนที่ครบกำหนดชำระ 

รวมถึงเห็นชอบหลักการบรรจุพนักงาน ลูกจ้าง สาธารณสุขเป็นข้าราชการ เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับระบบสาธารณสุขและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานสู้ภัยโรคโควิด-19 รวม 45,242 ตำแหน่ง ซึ่งทั้ง 2 เรื่องผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษวันศุกร์ที่ผ่านมา

ส่วนกระทรวงศึกษาธิการ เสนอวาระจรการเรียนการสอนปีการศึกษา 2563 โดยเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 จากวันที่ 1 พฤษภาคมเป็น 1 กรกฎาคม และปรับวิธีการเรียนการสอนกับหลักสูตรในแต่ละระดับ ทั้งนี้มีการลำดับไทม์ไลน์ ว่าการสอบเข้า ป.1, ม.1 และ ม.4 จะเป็นช่วงเดือนมิถุนายน และปีนี้จะไม่มีปิดกลางเทอมเดือนตุลาคมเช่นทุกปี