ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : โควิด-19 กระทบการใช้งานทรัพย์สินราชการ

จอยักษ์ LED มูลค่า 23 ล้านบาทที่เห็นนี้ได้ใช้งานแล้วหลังย้ายไปติดตั้งที่เทศบาลตำบลบางพลับริมถนนชัยพฤกษ์ โดยเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด 19 และฝุ่นละออง

นายกเทศมนตรีตำบลบางพลับ ยังบอกกับคอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่า สตง. ว่าถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ สตง. ทั้งที่เทศบาลไม่ได้เกี่ยวข้องหรือเป็นคู่สัญญาโครงการแต่ร่วมแก้ไขปัญหานี้ ตามที่ผู้ว่าราชการนนทบุรีขณะนั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นชอบร่วมกัน

ด้านอดีตผู้ว่า สตง.ยืนยันเจ้าหน้าที่ สตง.ตรวจสอบโครงการนี้นานแล้ว แต่เป็นข้อมูลเก่า ก่อนที่จะย้ายจอ LED ไปใช้งานที่เทศบาลตำบลบางพลับ  

จอ LED เป็นงานส่วนหนึ่งในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี งบรวม เกือบ 45 ล้านบาท โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามอบให้จังหวัดนนทบุรีดำเนินการตามที่ อบจ.นนทบุรี ขอสนับสนุนปี 2558 แล้วเสร็จปี 2559 แต่ไม่ได้ใช้ตามแผนงาน หลังถูกประชาชนร้องเรียนความเหมาะสม เพราะบดบังทัศนียภาพเจดีย์เอียงอายุกว่า 300 ปีสัญลักษณ์เกาะเกร็ด คอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่า สตง. จึงขยายผลกับอธิบดีกรมศิลปากรขณะนั้น พบว่า การติดตั้งจอ LED ทำผิดกฎหมาย ไม่ได้ขออนุญาตกรมศิลปากร พื้นที่ดังกล่าวขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแล้ว ส่งผลให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหานี้จนสำเร็จ 

และอดีตผู้ว่า สตง. ตรวจสอบปัญหานี้เดือนกันยายนปีที่แล้ว หลังได้รับข้อมูลว่า อบจ.นนทบุรี ทำสัญญาจ้างเอกชนให้ปรับปรุงอาคารหลังนี้ ตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี 2561 ค่าจ้าง 2,800,000 บาท เอกชนส่งมอบงานไม่ทันตามสัญญาเดือนมกราคมปีที่แล้ว จึงทิ้งงานเพราะขาด


Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7