ข่าวภาคค่ำ

สถานการณ์โควิด-19 ในไทย มีแนวโน้มพบผู้ป่วยลดลง หลังประกาศเคอร์ฟิว

แนวโน้มสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด-19 เริ่มลดลง กระทรวงสาธารณสุข ประเมินส่วนหนึ่งเป็นเพราะการประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และเคอร์ฟิว พร้อมขอให้ประชาชนยังคงเว้นระยะห่างทางสังคม อยู่บ้าน และปฏิบัติตามมาตรการของรัฐ

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 รายงานพบผู้ป่วยใหม่ 38 คน ส่วนใหญ่ในกรุงเทพฯ มีทั้งติดจากในบ้าน ที่ทำงาน และกลุ่มเพื่อน นอกจากนี้ ยังมีคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ, คนที่ไปสถานที่ชุมนุมชน ห้างสรรพสินค้า ตลาดนัด และแหล่งท่องเที่ยว นอกจากนี้ ยังมีบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อเพิ่ม 3 คน

สรุปยอดผู้ป่วยสะสม 2,258 คน หายป่วย 824 คน และวันนี้มีผู้เสียชีวิตอีก 1 คน ผู้เสียชีวิตรายนี้ เคยไปงานเลี้ยงสังสรรค์ย่านทองหล่อ มีอาการหอบเหนื่อย ปอดอักเสบรุนแรง และระบบทางเดินหายใจล้มเหลว

สาเหตุที่ยอดผู้ป่วยโควิด-19 เริ่มลดลง โฆษก ศบค. ระบุ มาจาก 3 ปัจจัย ได้แก่ การประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และเคอร์ฟิว ระหว่างเวลา 22.00-04.00 น. การควบคุมระดับจังหวัด และการเว้นระยะห่างระหว่างคนในสังคม รวมไปถึงการจัดสถานที่กักตัว 14 วัน เฝ้าระวังในคนเดินทางกลับจากต่างประเทศ 

ไปดูเป็นรายจังหวัด 66 จังหวัด แผนที่แสดงจำนวนผู้ป่วยมากที่สุดใน 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 1,201 คน รองลงไปเป็นภูเก็ต นนทบุรี สมุทรปราการ ชลบุรี ยะลา ปัตตานี เชียงใหม่ สงขลา และปทุมธานี