ข่าวภาคค่ำ

รถเมล์ติดป้ายแจ้ง ก่อนหมดเที่ยววิ่งสุดท้าย หลังรัฐบาลประกาศเคอร์ฟิว

รถเมล์แต่ละสายปรับเวลาวิ่งรถใหม่ และเพื่อให้ผู้ใช้บริการไม่สับสน บางสายจึงได้ทำป้ายแจ้งให้รู้ว่าจะเหลือรถเมล์อีกกี่คันวิ่งให้บริการ

ตั้งแต่รัฐบาลประกาศเคอร์ฟิว รถเมล์ และรถร่วม ขสมก. ในทุกเส้นทาง ได้ประเมินและปรับเวลาเดินรถใหม่ในแต่ละวันให้สอดคล้องกับความต้องการใช้บริการของประชาชน ซึ่งล่าสุดรถเมล์แต่ละเส้นทางได้ปรับเที่ยววิ่งรถเที่ยวสุดท้ายของแต่ละวัน โดยบางสายจะออกจากอู่เที่ยวสุดท้ายในเวลา 19.00 น. บางสาย 20.00 น.

ดังนั้น เพื่อไม่ให้ประชาชนสับสน รถเมล์บางสายได้จัดทำป้ายติดไว้ข้างรถ เพื่อแจ้งเตือนให้ผู้ใช้บริการรู้ว่ารถเมล์สายนี้ เส้นทางนี้ เหลือรถอีกกี่คันที่จะวิ่งให้บริการ เพื่อให้ประชาชนไม่พลาดเที่ยวรถคันสุดท้าย

นายสุรชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. บอกว่า เนื่องจากรถร่วม ขสมก.ได้หยุดวิ่ง เพราะผู้โดยสารน้อยลงมาก โดยวันธรรมดาเหลือรถเมล์วิ่งให้บริการประมาณ 70% ของจำนวนเที่ยวรถในช่วงปกติ ส่วนวันเสาร์-อาทิตย์ ลดเที่ยววิ่งลงไม่ถึง 50%