รอบรั้วรอบโลก

ชาวไต้หวันร่วมบริจาคเงินช่วยเหลืออิตาลี ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ชาวไต้หวันจำนวนมาก พากันไปเข้าแถวรอบริจาคเงิน ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่เขตเมืองหลัวตง เมืองอี๋หลาน ของไต้หวัน เพื่อนำไปช่วยเหลืออิตาลี ในการต่อสู้กับโรคโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างหนักอยู่ในขณะนี้ ซึ่งล่าสุด ยอดบริจาคอยู่ที่กว่า 3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบแทนบาทหลวงชาวอิตาลี ที่เคยมาช่วยสร้างโรงพยาบาล และคลินิกรักษาผู้คนในเมืองอี๋หลาน ในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ทั้งนี้ รายได้ทั้งหมดจะนำไปซื้ออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อส่งไปช่วยเหลือพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ในอิตาลี