สนามข่าว 7 สี

เผยค่าฝุ่น PM2.5 วันที่ 8 เม.ย.63 เชียงใหม่ยังอ่วม! ฝุ่นพุ่งเกิน 200 มคก./ลบ.ม.

สถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) วันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 08.00 น.

ภาคเหนือ
- ตำบลเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่                      206 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย                      141 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่                                   98 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน                              89 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย                               81 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร