7 สีช่วยชาวบ้าน

ณัฐชนน Love เลย : เว้นระยะห่างทางสังคม ลดเสี่ยง ลดโรค

กรมอนามัย ออกคำแนะนำสำหรับการทำ Social Distancing หรือ "การเว้นระยะห่างทางสังคม" ที่ถูกต้อง ซึ่งวิธีการได้พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพในการยับยั้งการระบาดของโรคให้ทุเลาลง เพียงแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจะเราทุกคน ติดตามใน ณัฐชนน Love เลย

Social Distancing หรือ "การเว้นระยะห่างทางสังคม" คือการสร้างระยะห่างระหว่างตัวเราเองกับคนอื่น ๆ ในสังคม รวมถึงการลดการออกไปนอกบ้านโดยไม่จำเป็น หลีกเลี่ยงการใช้ขนส่งสาธารณะ การไม่เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น และการทำงานอยู่ที่บ้าน เป็นมาตรการหนึ่งที่ถูกนำมาใช้ หวังลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในช่วงนี้ 

ทั้งในระดับบุคคล ที่เน้นยึดหลัก 3 ล "ลด เลี่ยง ดูแล" เว้นระยะจากผู้อื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร ระดับชุมชน ยกเลิกกิจกรรมที่ต้องรวมคนจำนวนมาก และระดับองค์กร ใช้มาตรการเหลื่อมเวลาทำงาน หรือ Work From Home แทน

จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก แนะนำการเว้นระยะห่างระหว่างตัวเรากับคนที่มีอาการไอหรือจามนั้นควรรักษาความห่างอยู่ที่อย่างน้อย 1 เมตร เพราะไวรัสนั้นสามารถติดต่อได้ผ่านละอองขนาดเล็กที่มาจากการไอหรือจามได้ หลีกเลี่ยงการสัมผัสทางกายภาพ หลีกเลี่ยงการเดินทางออกนอกบ้านหรือการใช้ขนส่งสาธารณะ การ Work From Home หรือการทำงานที่บ้านก็เป็นอีกวิธีที่ช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและการแพร่เชื้อ ลดความแออัดในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน ซึ่งเป็นที่ที่มีโอกาสสูงในการติดเชื้อ

สอดคล้องกับกรมอนามัย ที่ออกคำแนะนำเกี่ยวกับการเว้นระยะห่่างทางสังคม โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยยงสูงอย่าง กลุ่มผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป หรือในเด็ก 0-5 ขวบ ที่ควรปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด

การใช้มาตรการ Social Distancing นั้นไม่ได้พึ่งเกิดขึ้นครั้งแรก แต่ถูกนำมาใช้ในเหตุการณ์การระบาดทั่วโลกหลายในหลาย ๆ ครั้งแล้ว ตั้งแต่การระบาดของไข้หวัดใหญ่สเปน หรือไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ที่ระบาดจากประเทศเม็กซิโกไปยังทั่วโลก ซึ่งการเว้นระยะห่างได้พิสูจน์ว่าเป็นมาตรการที่สามารถช่วยทุเลาระดับความรุนแรงของการระบาดได้จริง

แต่อย่างไรก็ตาม ก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะตัวเราเองที่ต้องคอยป้องกันตัวเอง และการมีจิตสำนึกต่อส่วนรวม และถึงแม้ว่าการเว้นระยะห่างทางสังคมจะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ ก็ควร้ทำควบคู่ไปกับการรักษาความสะอาด ล้างมือบ่อย ๆ และสวมหน้ากากอนามัยร่วมด้วย