เช้าข่าว 7 สี

Green Report : ประมวลผลภาพจากดาวเทียมเร็วขึ้นใช้ดับไฟป่า

ดาวเทียมที่นำมาใช้จะมี 2 ส่วนหลัก ส่วนแรกจะเป็นข้อมูลภาพรวมระดับประเทศ ซึ่งข้อมูลที่ถูกส่งมาจากดาวเทียมจะมาทุกวัน วันละ 2 - 4 ครั้ง ซึ่งข้อมูลที่เป็นที่รู้จักและนิยมใช้ คือ Hot Spot หรือ จุดความร้อน

ส่วนดาวเทียมอีกประเภท เป็นความละเอียดปานกลาง จะได้ข้อมูลไม่บ่อยนัก 14-16 วันจะมาครั้งหนึ่ง แต่จะได้รายละเอียดพื้นที่ชัดเจน เช่น การเกิดไฟป่า จะได้รายละเอียดของพื้นที่ที่ถูกเผาไหม้ หรือพื้นที่การเกิดไฟป่าล่วงหน้า

พื้นที่หมอดควัน ภาพจากดาวเทียม ก็สามารถตรวจจับได้ ว่าบริเวณไหนบ้างที่หมอกควันครอบคลุมประเทศไทย ซึ่งข้อมูลนี้ได้มีการจัดทำทุกวัน ข้อมูลทั้งหมดนี้ .... จะจัดทำส่งให้หน่วยงาน หรือแต่ละจังหวัดนำไปใช้งาน

ล่าสุด จิสด้าได้ปรับรูปแบบการประมวลผลข้อมูลจากดาวเทียม ให้เร็วขึ้น เพื่อให้การนำไปใช้ได้ประโยชน์สูงที่สุด เช่นเดียวกับความแม่นยำ ที่มากถึง 90 เปอร์เซ็นต์

สามารถติดตามข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของจิสด้าได้ จะบอกรายละเอียดถึงระดับพื้นที่ เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ... เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้