7HD ร้อนออนไลน์

ไฟเขียว ล็อกดาวน์เมืองพัทยา 24 ชม สกัดโควิด-19

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ รับมือสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ว่า  ที่ประชุมมีมติปิดเมืองพัทยา 24 ชั่วโมง เริ่มวันที่ 9 เมษยายนนี้จนกว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลง 

โดยเมืองพัทยาจะปิดถนนเข้า-ออก ให้เหลือเพียง 5 จุด ตั้งจุดตรวจคุมเข้มคนเข้า-ออก  ทั้งยานพาหนะและบุคคล  หากไม่ได้อยู่อาศัย หรือ ทำงาน มีเหตุจำเป็นในพัทยาจะไม่ให้เข้า-ออก  ซึ่งมีจุดคัดกรอง ประกอบไปด้วย ดังนี้
จุดที่ 1 ซอยชัยพรวิถี (บริเวณหน้าร้านตำหลาย)
จุดที่ 2 ถนนมอเตอร์เวย์ สาย 7 ตอน 5 (ช่วงหน้าตำรวจทางหลวง)
จุดที่ 3 ซอยพรประภานิมิตร (หน้าร้านแม่ลาปลาเผา)
จุดที่ 4 ซอยชัยพฤกษ์ (ก่อนถึงแยกทางรถไฟ หน้าร้านกาแฟ)
จุดที่ 5 ถนนสุขุมวิท ก่อนถึงสำนักงานอัยการ (ใต้สะพานลอยหน้าวัดนาจอมเทียน)

โดยถนนเข้า-ออกพัทยาเส้นอื่นๆ จะถูกปิดและบังคับเบี่ยงไปเข้าจุดคัดกรองแทน และบุคคลจะเข้า-ออก ต้องกรอกแบบฟอร์ม มีหัวหน้างานลงนามรับรอง เพื่อยื่นต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ แต่ไม่สามารถใช้ในช่วงเวลาเคอร์ฟีวได้  และประชาชน จะต้องสวมหน้ากากอนามัย ปรับเปลี่ยนคำสั่งปิดตลาดนัด (ตลาดประเภทสอง) จะมีเงื่อนไข ยกเว้น ตลาดบางแห่งกลับมาเปิดได้ เพื่อลดความแออัดของตลาดที่ยังเปิดอยู่จนกลายเป็นจุดเสี่ยง  ส่วนช่วงเคอร์ฟิวบุคคลที่ไม่ได้รับการยกเว้นในประกาศ หากมีเหตุจำเป็นต้องเดินทาง สามารถขออนุญาตเดินทางได้ที่อำเภอทุกแห่ง หากมีการเดินทางหลายจุดในคราวเดียวให้ขอเข้ามาที่จังหวัด  ส่วนผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมในพื้นที่มีอยู่ 73 คน โดยอำเภอบางละมุงมีผู้ป่วยพุ่งสูงถึง 30 คน จึงต้องออกมาตรการเพิ่มเติมเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดชลบุรี