ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : มีแนวทางเยียวยาหลังปิดสถานีขนส่งขอนแก่นแห่งที่ 1

ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ยืนยันในบทบาทภารกิจการให้ความช่วยเหลือประชาชน กรณีนี้ชาวบ้านในจังหวัดขอนแก่นส่งเรื่องร้องเรียน หลังสถานีขนส่งแห่งที่ 1 และ 2 ต้องปิดทำการ แม้ชาวบ้านจะพยายามปรับตัวเผื่อเวลาเดินทางและแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่อรถที่สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 3 แต่บางคนยังกลับไม่ทันรถเที่ยวสุดท้าย

ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน แก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้วยการปรับปรุงศาลาที่พักผู้โดยสาร บริเวณแยกสามเหลี่ยม ใกล้สถานีขนส่งแห่งเดิม แต่เหมือนการแก้ไขยังไม่ตรงจุด ล่าสุด มีคำยืนยันว่า ทุกฝ่ายมีแนวคิดร่วมกัน ให้รถโดยสารแวะรับ-ส่ง ผู้โดยสารที่สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 1 ได้ มอบหมายขนส่งจังหวัดขอนแก่นจัดทำแผน

กรณีนี้ยังมีข้อสังเกตเกี่ยวกับราคาซื้อขายที่ดินสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 3 พื้นที่ 20 ไร่ ราคาเกือบ 40 ล้านบาท ส่วนราคาประเมินที่ดิน 7.9 ล้านบาท ขณะที่สถานีขนส่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นในรูปแบบการบริจาคที่ดิน เพื่อพัฒนา บขส.ไปพร้อมกับอสังหาริมทรัพย์ของตัวเอง โดย ป.ป.ช.ขอนแก่นส่งเรื่องให้ ป.ป.ช.ภาค 4 ตรวจสอบข้อเท็จจริง ขณะที่อดีตผู้ว่า สตง. มีข้อสังเกตเรื่องนี้