7HD ร้อนออนไลน์

โคราชไม่พบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ ผู้ป่วยสะสมคงที่ 18 ราย

วันนี้ (8 เม.ย.63) นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และ นพ.สายลักษณ์ พิมพ์เกาะ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ร่วมกันแถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยจังหวัดนครราชสีมายังไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มเติม ยังคงมีผู้ป่วยสะสมคบที่ 18 ราย มีผู้ป่วยรักษาหายแล้ว  3 ราย ซึ่งได้นำตัวออกจากโรงพยาบาลไปกักตัวอยู่ที่ โรงแรมปัญจดารา อ.เมืองนครราชสีมา ซึ่งทางจังหวัดใช้เป็นโรงพยาบาลสนาม เพื่อกักตัวต่ออีก 14 วัน รอผลการตรวจหาเชื้ออีกครั้ง จึงจะให้กลับบ้านได้

ทั้งนี้ ในจังหวัดนครราชสีมา มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ตรวจหาเชื้อจำนวน 533 ราย โดยพบผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 จำนวน 18 รายแบ่งเป็น รักษาหายแล้ว 3 ราย มีอาการดีขึ้น 11 ราย และอาการคงที่ 4 คน ไม่พบเชื้อจำนวน 508  ราย รอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ 7 ราย และจากข้อมูลโปรแกรม COVID 19 KORAT พบว่ามีผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดนครราชสีมา รายงานครบทั้ง 32 อำเภอ รวม 21,538 ราย เฝ้าระวังครบ 14 วัน จำนวน 12,739 ราย ปัจจุบันติดตามต่อเนื่องจำนวน 8,799 ราย โดยจังหวัดนครราชสีมาได้วิเคราะห์ลักษณะของการติดเชื้อรายใหม่ 2 ราย เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2563 พบว่าเกิดจากการเดินทางกลับจากต่างประเทศและไม่เว้นระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing

ดังนั้น การเว้นระยะห่างทางสังคมจึงสำคัญมาก ๆ แม้จะอยู่ในครอบครัวเดียวกันควรทิ้งระยะห่างกัน 2 เมตร ร่วมกับมาตรการล้างมือทั้งวัน กินร้อน ช้อนฉัน ห่างกัน 2 เมตร และสวมหน้ากากผ้าทุกคนในรายที่ไม่ป่วย สำหรับผู้ป่วยขอให้สวมหน้ากากอนามัยทุกคน นอกจากนี้ มาตรการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ   เพื่อโคราช” รวมทั้ง การปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลสงกรานต์ ตามประกาศของกระทรวงวัฒนธรรมในการงดจัดงานสงกรานต์ในทุกระดับ การงดเว้นรดน้ำขอพรญาติผู้ใหญ่ทุกกรณี งดกิจกรรมรวมตัวทุกกรณี ทั้งนี้สามารถสืบสานเทศกาลสงกรานต์ขอให้ปฏิบัติทางช่องทางออนไลน์ หรือทางการสื่อสารทางโทรศัพท์ ซึ่งจะช่วยให้การระบาดของโรคนี้ชะลอตัว เพื่อให้ชาวโคราชร่วมฝ่าวิกฤตโควิด -19 ครั้งนี้ไปด้วยกัน ร่วมมือเพื่อประเทศไทยของเรา