เจาะประเด็นข่าวค่ำ

บุรีรัมย์จ่อเปิด 3 หมู่บ้านที่ถูกสั่งปิด หลังไม่พบการติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ร่วมประชุมกับคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และแนวทางดำเนินการต่างๆ โดยวันนี้มีการหารือเรื่องเปิดพื้นที่ 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ 7 บ้านหัวถนน ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด, หมู่ 7 บ้านตากอง และหมู่ 12 บ้านสระกลาง ตำบลหนองตะครอง อำเภอละหานทราย ที่มีมติสั่งปิดพื้นที่ เพื่อควบคุมโรคเป็นเวลา 14 วัน ไปก่อนหน้านี้ เนื่องจากพบการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

ซึ่งขณะนี้ไม่พบการแพร่ระบาดของเชื้อในพื้นที่ทั้ง 3 หมู่บ้านเพิ่ม และประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เมื่อครบตามกำหนด 14 วัน จึงพิจารณาเปิดพื้นที่ให้ประชาชนทั้ง 3 หมู่บ้าน ได้ใช้ชีวิตตามปกติ แต่ยังต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด ซึ่งขณะนี้ทั้งจังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้เข้าเกณฑ์กักตัวที่บ้าน 14 วัน กว่า 30,000 คน