7HD ร้อนออนไลน์

จ.กระบี่ ไม่เคลื่อนย้ายนักท่องเที่ยว 274 คน ออกจากเกาะพีพี

วันนี้ (8 เม.ย.63) นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย พ.อ.ชัยพิพัฒน์ รันสูงเนิน รอง กอ.รมน.กระบี่ นายชัยวุฒิ บัวทอง นอภ.เมืองกระบี่ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองกระบี่ และสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่เกาะพีพี อ.เมืองจ.กระบี่ เพื่อรับฟังปัญหาและแก้ปัญหา กรณีผู้ประกอบการบนเกาะพีเป็นห่วงเรื่องนักท่องเที่ยว 274 คน ติดค้างอยู่บนเกาะ โดยกลุ่มผู้ประกอบการต้องการให้ทางจังหวัดย้ายนักท่องเที่ยวทั้งหมด กลับขึ้นไปอยู่ในโรงแรมที่จัดเตรียมไว้ 12 แห่งบนฝั่ง เนื่องจากเกรงจะควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไม่ได้ รวมทั้งผู้ประกอบการโรงแรมจะปิดให้บริการตามคำสั่งจังหวัดไม่ได้ เพราะนักท่องเที่ยวกระจายพักอยู่ในหลายโรงแรม

นายประเสริฐ วงษ์นา รองนายก อบต.อ่าวนาง เปิดเผยว่าเกาะพีพีจำเป็นต้องสแกนกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้ง 274 คนอีกครั้ง โดยแยกประเภทว่าเป็นกลุ่มมาเที่ยว กลุ่มมาทำงาน หรือกลุ่มที่เร่ร่อน และคัดกรองว่ามีใครมาจากพื้นที่เสี่ยงบ้างในระยะ 1 เดือนที่ผ่านมา หากไม่ได้มาจากกลุ่มเสี่ยงก็มั่นใจได้ว่าจะไม่มีการติดเชื้อเข้ามา ซึ่งนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ควรจะให้พักไว้ที่เกาะ ไม่ให้เคลื่อนย้ายตามหลักสาธารณสุข แต่หากเกิดผู้ป่วยที่เสี่ยงจริง ๆ ทางโรงพยาบาลเกาะพีพีก็มีบุคลากรเพียงพอ หากมีผู้ป่วยอาการหนัก ทางโรงพยาบาลเกาะพีพี สามารถประสานส่งตัวให้โรงพยาบาลกระบี่ได้ในทันที

ทั้งนี้ กลุ่มนักท่องเที่ยว ทั้งหมดจำเป็นต้องให้พักอยู่ตามโรงแรมที่พักอยู่ก่อนแล้ว โดยพื้นที่เกาะพีพีจะอนุโลมพิเศษให้โรงแรมเปิดให้บริการกับคนที่ติดค้างบนเกาะได้ตามปกติ แต่สำหรับโรงแรมที่ไม่มีนักท่องเที่ยวอยู่แล้วและปิดให้บริการไปแล้วก็ให้ปิดต่อไป รวมทั้งจะให้ เจ้าหน้าที่เข้มงวดในส่วนของการใช้ชีวิต ห้ามมีการปาร์ตี้หรือฝ่าฝืนคำสั่งในการปฏิบัติตัว

“ในส่วนปัญหาของเกาะพีพีอยากให้ยึดปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัด ในส่วนของนักท่องเที่ยว 274 คน ก็อยากให้พักอยู่บนเกาะไปก่อนเพราะเป็นกลุ่มที่ไม่มีความเสี่ยงแล้ว ที่ผ่านมาเกาะพีพีมีรายได้จากการท่องเที่ยวสูงสุด ตอนนี้จึงไม่อยากให้ผลักกลุ่มนักท่องเที่ยวเหล่านี้ออกไป ขอยืนยันว่าระบบด้านสาธารณสุขบนเกาะพีพีสามารถรับมือได้ หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นมา” นายประเสริฐ กล่าว