สนามข่าว 7 สี

ช่อง 7HD รวมใจสู้ภัยโควิด-19 มอบเงินบริจาค 35 ล้านบาท ให้ 10 รพ.ของรัฐ

ช่อง 7HD รวมใจสู้ภัยโควิด-19 มอบเงินบริจาคของประชาชน สนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลของรัฐ ได้ใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19

ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ดร.เยาวลักษณ์ พูลทอง กรรมการผู้จัดการช่อง 7HD ได้มอบเงินบริจาคสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลของรัฐ ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ผ่าน ศาสตราจารย์นายแพทย์ รื่นเริง สีลานุกรม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิด-19

ส่วนที่ โรงพยาบาลศิริราช ได้มอบผ่าน ศาสตราจารย์นายแพทย์ ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อจัดซื้อชุด PPE ซึ่งเป็นชุดที่บุคลากรทางการแพทย์จำเป็นต้องใช้สวมใส่รักษาผู้ป่วยโควิด-19 โดยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นตัวแทนบุคลากรทางการแพทย์กล่าวขอบคุณผู้บริจาคทุกคน และขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้บุคลากรทางการแพทย์

นอกจากนี้ที่โรงพยาบาลราชวิถี กรรมการผู้จัดการช่อง 7HD ได้มอบเงินบริจาคผ่าน นายแพทย์ สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี

ที่สถาบันบำราศนราดูร ได้มอบผ่าน นายแพทย์ อภิชาต วชิรพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร

ส่วนที่โรงพยาบาลรามาธิบดี และที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ผู้ประกาศข่าวช่อง 7HD เป็นตัวแทนนำเงินบริจาคมามอบให้กับผู้บริหารของโรงพยาบาล โดยเงินบริจาคที่ได้รับจะถูกนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น และสร้างห้องความดันลบ เพื่อรองรับและรักษาผู้ป่วยอาการรุนแรง

และหลังจากที่ผู้ป่วยโควิด-19 รักษาหาย ออกจากโรงพยาบาลแล้ว บุคลากรทางการแพทย์ก็ยังมีหน้าที่ให้คำแนะนำ และดูแลสภาพจิตใจของผู้ป่วย เพื่อให้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้ตามปกติ

เงินบริจาคของประชาชนจากโครงการ "ช่อง 7 รวมใจสู้ภัยโควิด-19" ตลอด 9 วันที่ผ่านมา รวมทั้งหมด 35 ล้านบาท ถึงโรงพยาบาลของรัฐทั้ง 10 แห่งแล้ว ในส่วนภูมิภาคที่โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่, โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี, โรงพยาบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี และโรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ช่อง 7HD ได้โอนเงินไปให้แล้วเรียบร้อย

ผู้บริจาคท่านใดที่ต้องการใบเสร็จรับเงินเพื่อนำไปลดหย่อนภาษี สามารถส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมชื่อ-นามสกุล และที่อยู่มาทาง Line : @ch7hdfightcovid19