สนามข่าว 7 สี

เปิดสลิปเงินเดือน สว. - สส. พอสละช่วยวิกฤตโควิด-19 ได้ไหม?

กระแสเรียกร้องให้สมาชิกวุฒิสภา หรือ สว. และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ สส. สละเงินเดือน เพื่อนำไปช่วยแก้ไขปัญหาโรคโควิด-19 กำลังมาแรง และเป็นที่ถกเถียงจากหลายฝ่าย คุณผู้ชมอาจสงสัยว่าเงินเดือนของ สว. และ สส. เขาได้กันเดือนละเท่าไหร่ และหากต้องสละเงินเดือนจำนวนนี้จะกระทบกับเขามากน้อยแค่ไหน

เริ่มจากเงินเดือนและค่าตอบแทนของสมาชิกวุฒิสภา หรือ สว. มีจำนวนทั้งสิ้น 250 คน

โดย ประธานวุฒิสภา มีเงินเดือน และค่าตอบแทนอื่น ๆ รวมแล้ว เดือนละ 119,920 บาท

รองประธานวุฒิสภา 2 คน มีเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่น ๆ รวมแล้วเดือนละ 115,740 บาท

ส่วนสมาชิกวุฒิสภาที่เหลือ มีเงินเดือนและค่าตอบแทนต่าง ๆ รวมแล้วเดือนละ 113,560 บาท

หากสมาชิกวุฒิสภาทุกคนสละเงินเดือนและค่าตอบแทนจะได้เงินรวมกันมากกว่า 28 ล้านบาท

ถ้าไปจำแนกดูว่าผู้ที่ได้รับการคัดสรรมาเป็น สว. ก็จะมาจากอาชีพที่หลากหลาย ตั้งแต่ข้าราชการ ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ NGO อดีตข้าราชการเกษียณอายุ และนักธุรกิจ ซึ่งอาจมีรายได้จากเงินเดือน หรือค่าตอบแทนต่าง ๆ จากหน่วยงานต้นสังกัด เงินบำเหน็จบำนาญ หรือธุรกิจที่มีอยู่ในมือ ซึ่งหลายคนมองว่าได้รับรายได้มาจากหลายทาง อีกทั้งยังไม่ต้องรักษาฐานคะแนนเสียง หรือลงพื้นที่เหมือนกับ สส. เพราะมาจากการคัดสรร

ส่วนในฝั่งของ สส. ที่ในปัจจุบันมีจำนวน 488 คน หากแยกแยะตามตำแหน่งของแต่ละคนแล้ว

ประธานสภาผู้แทนราษฎร มีเงินเดือนและเงินตอบแทนอื่น ๆ รวมแล้ว 125,590 บาท

ประธานสภาผู้แทนราษฎร มีเงินเดือนและเงินตอบแทนอื่น ๆ รวมแล้ว 115,740 บาท

ส่วน สส. คนอื่น ๆ มีเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่น ๆ รวมแล้วประมาณ 113,560 บาท

รวม ๆ กันแล้วมากกว่า 55 ล้านบาท ซึ่ง สส. ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักการเมืองท้องถิ่น นักการเมืองเก่า ที่อาจมีธุรกิจหรือแหล่งรายได้ของตัวเองเป็นกอบเป็นกำอยู่แล้ว ส่วน สส. ใหม่ หรือนักการเมืองหน้าใหม่บางคน ก็อาจไม่มีแหล่งเงินทุนหนา สายป่านไม่ยาว เหมือนนักการเมือง หรือ สส.หน้าเก่า

และการเป็น สส. ก็มีรายได้อื่น ๆ ที่ต้องรักษาฐานคะแนนเสียงในพื้นที่ของตัวเองเผื่อไว้ในการเลือกตั้งครั้งหน้า ไม่ว่าจะเป็นภาษีสังคม งานแต่ง งานบวช งานศพ ไปทางไหนมาทางไหนก็มีรายจ่าย ทั้งยังต้องนำเงินลงไปช่วยชาวบ้านในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งบางคนอาจออกเงินไปมากกว่าเงินเดือนที่ได้รับด้วยซ้ำ แถมยังต้องสำรองเงินไว้ใช้ในการเลือกตั้งครั้งต่อ ๆ ไปที่ไม่รู้ว่าจะมีเมื่อไหร่

นอกจากนี้ในตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แต่ละคนยังมีผู้ช่วยได้ 8 คน โดยทุกคนจะได้เงินเดือนตั้งแต่ 15,000-24,000 บาท ซึ่งหากนำเงินเดือนของแต่ละคนทั้ง 2 สภามารวมแล้ว ก็จะได้เงินอีกมากกว่า 96 ล้านบาท

แต่หากมองในความจำเป็น บุคคลเหล่านี้บางคนอาจไม่ได้มีรายได้อื่น ๆ มีแหล่งเงินทุนหนา หรือสายป่านยาว เหมือน สว. และ สส. หากไม่มีเงินเดือนเหล่านี้ก็อาจได้รับผลกระทบได้

ข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลที่ทีมข่าวรวบรวมนี้ ไม่ได้หมายความว่า สส. หรือ สว. ที่ไม่สละเงินเดือนจะเป็นคนไม่ดี เพราะเรื่องนี้เป็นความสมัครใจของแต่ละบุคคล สส. สว. บางคนอาจมีความจำเป็นที่แตกต่างกันออกไป อีกทั้งจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่สามารถสรุปได้ว่า หากมีใครต้องการจะสละเงินเดือน จะนำเงินเหล่านี้ไปคืนกลับเข้าคลังในรูปแบบใด