สนามข่าว 7 สี

เผยค่าฝุ่น PM2.5 วันที่ 9 เม.ย.63 เชียงใหม่วิกฤตหนัก! ค่าฝุ่นพุ่ง 244 มคก./ลบ.ม. มีผลต่อสุขภาพ

สถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) วันที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 08.00 น.

ภาคเหนือ
- ตำบลเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่                      244 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย                      156 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน                            120 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย                                   109 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย                            100 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร

ด้วยปัญหาไฟป่าที่รุนแรง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน สร้างความเสียหายต่อผืนป่า และสัตว์ป่า วันนี้ 9 เมษายน 2563 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี จะเดินทางลงพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5